Uiteindelijk kan de ECB niet veel meer doen dan wat ze nu doet. Volgens Annalisa Piazza, analist van Newedge Group, zal het duidelijk zijn dat de gebrekkige werking van het Europees kredietsysteem de economie afremt. Piazza verwacht daar voorlopig trouwens geen verandering in.

Alle monetaire transmissiemechanismen in Europa werken niet langer meer, wat uiteindelijk meebrengt dat het recessiegevaar nooit ver weg is. Dat recessiegevaar wordt bovendien nog eens verder gevoed door het afbouwen van de schulden. De vraag naar kredieten kan bovendien verder afnemen omdat de banken er van uitgaan dat ze toch geen kredieten meer te pakken krijgen.

Uiteindelijk kan de ECB niet veel meer doen dan wat ze nu doet. Volgens Annalisa Piazza, analist van Newedge Group, zal het duidelijk zijn dat de gebrekkige werking van het Europees kredietsysteem de economie afremt. Piazza verwacht daar voorlopig trouwens geen verandering in. Alle monetaire transmissiemechanismen in Europa werken niet langer meer, wat uiteindelijk meebrengt dat het recessiegevaar nooit ver weg is. Dat recessiegevaar wordt bovendien nog eens verder gevoed door het afbouwen van de schulden. De vraag naar kredieten kan bovendien verder afnemen omdat de banken er van uitgaan dat ze toch geen kredieten meer te pakken krijgen.