Tot dan toe waren deze bedrijven erg populair bij beleggers omwille van de goede visibiliteit op de kasstromen en de uitbetaling van royale dividenden.

De perspectieven voor de groei spitsten zich voornamelijk toe op de groeiende vraag naar energie (op wereldvlak) en activiteiten met betrekking tot hernieuwbare energie.

Sindsdien maakten de resultaten die de bedrijven uit de Europese nutssector publiceerden duidelijk dat hun activiteiten veel gevoeliger voor de gezondheid van de economie zijn dan aanvankelijk verwacht.

Meer in het algemeen zijn in de afgelopen jaren de activiteiten met betrekking tot de levering van energie veel meer cyclisch geworden als gevolg van de scherpe daling van de industriële productie in Europa en de toegenomen concurrentie.

Als deze sector de laatste was die getroffen werd door de economische crisis, dan moet deze logischerwijs volgens Arnaud Delaunay ook de vruchten plukken van het herstel. Hij heeft een advies houden voor het aandeel.

Tot dan toe waren deze bedrijven erg populair bij beleggers omwille van de goede visibiliteit op de kasstromen en de uitbetaling van royale dividenden. De perspectieven voor de groei spitsten zich voornamelijk toe op de groeiende vraag naar energie (op wereldvlak) en activiteiten met betrekking tot hernieuwbare energie. Sindsdien maakten de resultaten die de bedrijven uit de Europese nutssector publiceerden duidelijk dat hun activiteiten veel gevoeliger voor de gezondheid van de economie zijn dan aanvankelijk verwacht. Meer in het algemeen zijn in de afgelopen jaren de activiteiten met betrekking tot de levering van energie veel meer cyclisch geworden als gevolg van de scherpe daling van de industriële productie in Europa en de toegenomen concurrentie. Als deze sector de laatste was die getroffen werd door de economische crisis, dan moet deze logischerwijs volgens Arnaud Delaunay ook de vruchten plukken van het herstel. Hij heeft een advies houden voor het aandeel.