Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar heeft GDF een bedrijfsresultaat van EUR 7,6 miljard (EBITDA) gerealiseerd, een daling van 2,5%.

Daarnaast daalde de recurrente nettowinst met iets minder dan 2% tot EUR 2,4 miljard, op autonome basis gemeten vanaf 2012.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) inclusief de herstructureringseffecten, laat een daling zien van 6,6% nu GDF bezig is met het afstoten van onderdelen en met een reorganisatie van de bedrijfssegmenten.

In België werden het afgelopen half jaar nucleaire reactors tijdelijk stilgezet, dit weegt op het resultaat van het energiebedrijf. Deze zwakte werd gedeeltelijk gecompenseerd door sterke resultaten van de Franse infrastructuurdivisie.

Het energieconcern handhaaft niettemin zijn doelstellingen voor het hele jaar. GDF Suez rekent voor 2013 op een nettowinst van EUR 3,1 miljard tot EUR 3,5 miljard en gaat uit van een bedrijfsresultaat (EBITDA) van EUR 13 miljard tot EUR 14 miljard. België blijft een zorgenkindje voor GDF Suez.

Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar heeft GDF een bedrijfsresultaat van EUR 7,6 miljard (EBITDA) gerealiseerd, een daling van 2,5%. Daarnaast daalde de recurrente nettowinst met iets minder dan 2% tot EUR 2,4 miljard, op autonome basis gemeten vanaf 2012. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) inclusief de herstructureringseffecten, laat een daling zien van 6,6% nu GDF bezig is met het afstoten van onderdelen en met een reorganisatie van de bedrijfssegmenten. In België werden het afgelopen half jaar nucleaire reactors tijdelijk stilgezet, dit weegt op het resultaat van het energiebedrijf. Deze zwakte werd gedeeltelijk gecompenseerd door sterke resultaten van de Franse infrastructuurdivisie. Het energieconcern handhaaft niettemin zijn doelstellingen voor het hele jaar. GDF Suez rekent voor 2013 op een nettowinst van EUR 3,1 miljard tot EUR 3,5 miljard en gaat uit van een bedrijfsresultaat (EBITDA) van EUR 13 miljard tot EUR 14 miljard. België blijft een zorgenkindje voor GDF Suez.