De winst voor belastingen, amortisatie en depreciatie kwam uit op €10,1 mrd, of een daling met 2,7%. De omzet bedroeg €57,9 mrd, wat neerkomt op een daling met 1,2% in vergelijking met vorig jaar.

De resultaten reflecteren de seizoensgebonden aard van sommige activiteiten van het bedrijf. Bovendien noteerden de grondstoffenprijzen onder de piekniveaus uit 2008.

De winst voor belastingen, amortisatie en depreciatie kwam uit op €10,1 mrd, of een daling met 2,7%. De omzet bedroeg €57,9 mrd, wat neerkomt op een daling met 1,2% in vergelijking met vorig jaar. De resultaten reflecteren de seizoensgebonden aard van sommige activiteiten van het bedrijf. Bovendien noteerden de grondstoffenprijzen onder de piekniveaus uit 2008.