Het resultaat 2008 omvat een bedrag van EUR 1.494 miljoen waardeverminderingen die, gelet op de scherpe daling eind 2008 van de beurskoersen van Lafarge, Pernod Ricard en Iberdrola, in toepassing van de IFRS, op de deelnemingen in genoemde vennootschappen werden geboekt.

De aandacht zij erop gevestigd dat die waardeverminderingen, louter boekhoudkundig zijn, geen cash bestanddelen zijn en geen invloed hebben op het aangepast netto-actief van GBL.

De Raad zal aan de Gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 14 april 2009 voorstellen om een brutodividend over het boekjaar 2008 van EUR 2,30 per aandeel (betaalbaar vanaf 21 april 2009) goed te keuren, hetzij 10% meer dan het bedrag van EUR 2,09 dat over het vorige boekjaar werd toegekend.

De coupon zal worden afgeknipt op 16 april 2009. De uiterste datum van neerlegging van de GBL-aandelen om aan de Vergadering 2009 deel te nemen is 7 april 2009.

Het resultaat 2008 omvat een bedrag van EUR 1.494 miljoen waardeverminderingen die, gelet op de scherpe daling eind 2008 van de beurskoersen van Lafarge, Pernod Ricard en Iberdrola, in toepassing van de IFRS, op de deelnemingen in genoemde vennootschappen werden geboekt. De aandacht zij erop gevestigd dat die waardeverminderingen, louter boekhoudkundig zijn, geen cash bestanddelen zijn en geen invloed hebben op het aangepast netto-actief van GBL. De Raad zal aan de Gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 14 april 2009 voorstellen om een brutodividend over het boekjaar 2008 van EUR 2,30 per aandeel (betaalbaar vanaf 21 april 2009) goed te keuren, hetzij 10% meer dan het bedrag van EUR 2,09 dat over het vorige boekjaar werd toegekend. De coupon zal worden afgeknipt op 16 april 2009. De uiterste datum van neerlegging van de GBL-aandelen om aan de Vergadering 2009 deel te nemen is 7 april 2009.