Dat betekent dat ze zelf zullen bijdragen voor hun pensioen, want de demografische pyramide (minder actieven en meer gepensioneerden) zal de uitkering van hoge pensioenen in de toekomst quasi onmogelijk maken. Het probleem is echter dat Generatie Y weinig bekend is met de aandelencultuur.

In de Verenigde Staten wordt zelfs het advies gegeven dat mensen van 40 jaar of jonger voor 100% in aandelen mogen belegd zijn, maar in Europa is de situatie helemaal anders.

Nochtans zal de aandelencultuur hier gepromoveerd moeten worden, want vastrentende waarden brengen weinig of niets meer op en dat zal nog wel een tijdje zo blijven.

Dat betekent dat ze zelf zullen bijdragen voor hun pensioen, want de demografische pyramide (minder actieven en meer gepensioneerden) zal de uitkering van hoge pensioenen in de toekomst quasi onmogelijk maken. Het probleem is echter dat Generatie Y weinig bekend is met de aandelencultuur. In de Verenigde Staten wordt zelfs het advies gegeven dat mensen van 40 jaar of jonger voor 100% in aandelen mogen belegd zijn, maar in Europa is de situatie helemaal anders. Nochtans zal de aandelencultuur hier gepromoveerd moeten worden, want vastrentende waarden brengen weinig of niets meer op en dat zal nog wel een tijdje zo blijven.