In het eerste halfjaar van 2009 kwam de omzet van de groep uit op EUR 326 miljoen (halfjaar 2008: EUR 375 miljoen). Daarin is een positief effect van EUR 2,5 miljoen begrepen door valutaontwikkelingen.

EBITDA van de groep exclusief herstructureringskosten bedroeg EUR 22,2 miljoen (halfjaar 2008: EUR 43,8 miljoen). Valutaontwikkelingen hadden een positief effect van EUR 2,4 miljoen. De daling van de EBITDA werd veroorzaakt door de lagere omzet en daardoor onderbezetting van de fabrieken. Daarnaast nam de toegevoegde waarde af als gevolg van prijsdruk en voorraadafbouw.

Het netto groepsresultaat exclusief herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering kwam uit op EUR -11,8 miljoen (halfjaar 2008: EUR 15,9 miljoen).

Gamma Holding verwacht in de tweede helft van 2009, ondanks een enkel positief signaal, geen verbetering van de huidige relevante marktomstandigheden. De tweede helft van 2009 zal moeilijk blijven.

In het eerste halfjaar van 2009 kwam de omzet van de groep uit op EUR 326 miljoen (halfjaar 2008: EUR 375 miljoen). Daarin is een positief effect van EUR 2,5 miljoen begrepen door valutaontwikkelingen.EBITDA van de groep exclusief herstructureringskosten bedroeg EUR 22,2 miljoen (halfjaar 2008: EUR 43,8 miljoen). Valutaontwikkelingen hadden een positief effect van EUR 2,4 miljoen. De daling van de EBITDA werd veroorzaakt door de lagere omzet en daardoor onderbezetting van de fabrieken. Daarnaast nam de toegevoegde waarde af als gevolg van prijsdruk en voorraadafbouw.Het netto groepsresultaat exclusief herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering kwam uit op EUR -11,8 miljoen (halfjaar 2008: EUR 15,9 miljoen).Gamma Holding verwacht in de tweede helft van 2009, ondanks een enkel positief signaal, geen verbetering van de huidige relevante marktomstandigheden. De tweede helft van 2009 zal moeilijk blijven.