Omzet: € 371 miljoen (halfjaar 2009: € 322 miljoen);

Flinke toename EBITDA1 exclusief herstructureringskosten: € 48,5 miljoen

(halfjaar 2009: € 25,6 miljoen);

Forse stijging EBITA2 exclusief herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering:

€ 33,7 miljoen (halfjaar 2009: € 11,0 miljoen);

Herstructureringskosten: € 6,6 miljoen (halfjaar 2009: € 9,3 miljoen);

Netto groepsresultaat: € 1,4 miljoen (halfjaar 2009: € -53,3 miljoen).

â€"De positieve ontwikkelingen die zich eind vorig jaar voorzichtig voordeden, hebben zich gedurende het eerste halfjaar van 2010 duidelijk voortgezet. Onze lagere kostenbasis en het herstel van het merendeel van de markten waarin we opereren, hebben tot een verdere verbetering van het resultaat geleid. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, verwachten wij dat de positieve trend zich in de tweede helft van 2010 zal continueren.', zo luidde de toelichting op de cijfers.

Omzet: € 371 miljoen (halfjaar 2009: € 322 miljoen); Flinke toename EBITDA1 exclusief herstructureringskosten: € 48,5 miljoen (halfjaar 2009: € 25,6 miljoen); Forse stijging EBITA2 exclusief herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering: € 33,7 miljoen (halfjaar 2009: € 11,0 miljoen); Herstructureringskosten: € 6,6 miljoen (halfjaar 2009: € 9,3 miljoen); Netto groepsresultaat: € 1,4 miljoen (halfjaar 2009: € -53,3 miljoen). â€"De positieve ontwikkelingen die zich eind vorig jaar voorzichtig voordeden, hebben zich gedurende het eerste halfjaar van 2010 duidelijk voortgezet. Onze lagere kostenbasis en het herstel van het merendeel van de markten waarin we opereren, hebben tot een verdere verbetering van het resultaat geleid. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, verwachten wij dat de positieve trend zich in de tweede helft van 2010 zal continueren.', zo luidde de toelichting op de cijfers.