*Omzet: € 658 miljoen (2008: € 723 miljoen);

*EBITDA1 exclusief herstructureringskosten: € 63,2 miljoen (2008: € 70,2 miljoen);

*Netto groepsresultaat exclusief herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen: € -20,2 miljoen (2008: € 14,0 miljoen);

*Netto groepsresultaat: € -69,0 miljoen (2008: € -33,2 miljoen);

*Operationele personeels- en overige bedrijfskosten € 37,9 miljoen (10%) lager;

*Financieringskosten € 21,1 miljoen hoger;

*Duidelijk herstel van het resultaat in het tweede halfjaar.

CEO Jan Albers gaf volgende toelichting op de cijfers: "Het jaar dat achter ons ligt was in veel opzichten een moeilijk jaar, waarin stevige maatregelen moesten worden genomen. Bemoedigend is dat wij al in de tweede helft van het jaar de eerste vruchten van die maatregelen konden plukken. Wij verwachten dat de positieve trend in het bedrijfsresultaat zich in 2010 zal voortzetten."

De verslechtering van de economie had zijn weerslag op vrijwel alle business units. Als antwoord op de moeilijke marktomstandigheden nam Gamma Holding in navolging van 2008 versneld stevige maatregelen om de kosten te verminderen en de kasstroom te verbeteren.

In dat kader zijn bij vrijwel alle business units forse personeelsreducties doorgevoerd. Bovendien werden binnen de groep zowel de productie- als de assemblageactiviteiten verder geoptimaliseerd en is nadrukkelijker ingezet op marketing & sales en innovatie.

Daarnaast is bij diverse ondernemingen arbeidstijdverkorting ingevoerd, zijn vanuit een stringent financieel beleid de investeringen teruggebracht en is voortdurend gestuurd op werkkapitaalverbetering.

Albers: "De versneld doorgevoerde maatregelen sorteerden vanaf de tweede helft van 2009 effect. Mede gesteund door economische verbeteringen in Azië en Amerika vond vanaf het derde kwartaal vooral bij Ammeraal Beltech en Bekaert Textiles herstel van het resultaat plaats. EBITDA1 exclusief herstructureringskosten in het tweede halfjaar bedroeg € 37,6 miljoen (tweede halfjaar 2008: € 25,6 miljoen) ten opzichte van een EBITDA1 exclusief herstructureringskosten in het eerste halfjaar van € 25,6 miljoen (eerste halfjaar 2008: € 44,6 miljoen)."

*Omzet: € 658 miljoen (2008: € 723 miljoen); *EBITDA1 exclusief herstructureringskosten: € 63,2 miljoen (2008: € 70,2 miljoen); *Netto groepsresultaat exclusief herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen: € -20,2 miljoen (2008: € 14,0 miljoen); *Netto groepsresultaat: € -69,0 miljoen (2008: € -33,2 miljoen); *Operationele personeels- en overige bedrijfskosten € 37,9 miljoen (10%) lager; *Financieringskosten € 21,1 miljoen hoger; *Duidelijk herstel van het resultaat in het tweede halfjaar. CEO Jan Albers gaf volgende toelichting op de cijfers: "Het jaar dat achter ons ligt was in veel opzichten een moeilijk jaar, waarin stevige maatregelen moesten worden genomen. Bemoedigend is dat wij al in de tweede helft van het jaar de eerste vruchten van die maatregelen konden plukken. Wij verwachten dat de positieve trend in het bedrijfsresultaat zich in 2010 zal voortzetten." De verslechtering van de economie had zijn weerslag op vrijwel alle business units. Als antwoord op de moeilijke marktomstandigheden nam Gamma Holding in navolging van 2008 versneld stevige maatregelen om de kosten te verminderen en de kasstroom te verbeteren. In dat kader zijn bij vrijwel alle business units forse personeelsreducties doorgevoerd. Bovendien werden binnen de groep zowel de productie- als de assemblageactiviteiten verder geoptimaliseerd en is nadrukkelijker ingezet op marketing & sales en innovatie. Daarnaast is bij diverse ondernemingen arbeidstijdverkorting ingevoerd, zijn vanuit een stringent financieel beleid de investeringen teruggebracht en is voortdurend gestuurd op werkkapitaalverbetering. Albers: "De versneld doorgevoerde maatregelen sorteerden vanaf de tweede helft van 2009 effect. Mede gesteund door economische verbeteringen in Azië en Amerika vond vanaf het derde kwartaal vooral bij Ammeraal Beltech en Bekaert Textiles herstel van het resultaat plaats. EBITDA1 exclusief herstructureringskosten in het tweede halfjaar bedroeg € 37,6 miljoen (tweede halfjaar 2008: € 25,6 miljoen) ten opzichte van een EBITDA1 exclusief herstructureringskosten in het eerste halfjaar van € 25,6 miljoen (eerste halfjaar 2008: € 44,6 miljoen)."