De economische neergang ontwikkelt zich sneller en drastischer dan verwacht. Met uitzondering van de business unit Exotic Fabrics, uit zich dit in een verder teruglopende vraag bij vrijwel alle business units.

Inmiddels voert Gamma Holding binnen haar onderneming een programma van kostenbesparingen door. Bovendien worden verdere herstructureringen en mogelijke desinvesteringen voorbereid.

Gamma Holding verwacht daarover in de loop van het eerste kwartaal van 2009 verdere mededelingen te kunnen doen.

De economische neergang ontwikkelt zich sneller en drastischer dan verwacht. Met uitzondering van de business unit Exotic Fabrics, uit zich dit in een verder teruglopende vraag bij vrijwel alle business units. Inmiddels voert Gamma Holding binnen haar onderneming een programma van kostenbesparingen door. Bovendien worden verdere herstructureringen en mogelijke desinvesteringen voorbereid. Gamma Holding verwacht daarover in de loop van het eerste kwartaal van 2009 verdere mededelingen te kunnen doen.