Het kandidaat-medicijn laat in gezonde vrijwilligers een goed veiligheidsprofiel zien en is geschikt voor een eenmaal daagse dosering.

In deze eerste studie in de mens kregen gezonde vrijwilligers oraal het kandidaat-medicijn GLPG0492 in oplopende doseringen. De veiligheidsdata waren positief en er werden geen ernstige bijwerkingen of wijzigingen in belangrijke laboratoriumwaarden vastgesteld.

Effecten op biomarkers hielden meer dan 24 uur aan, wat uitzicht biedt op eenmaal daagse dosering. Zowel het positieve veiligheidsprofiel als de doseringsresultaten werden gezien bij jonge én oudere vrijwilligers.

Galapagos zal waarschijnlijk een tweede Fase I studie in gezonde vrijwilligers starten in de loop van 2011. Bij deze studie zal de veiligheid en tolerantie van GLPG0492 getest worden gedurende een periode van minstens 14 opeenvolgende dagen. Gebaseerd op de resultaten van deze studie is er een effectiviteitstudie gepland voor eind 2011.

Het kandidaat-medicijn laat in gezonde vrijwilligers een goed veiligheidsprofiel zien en is geschikt voor een eenmaal daagse dosering. In deze eerste studie in de mens kregen gezonde vrijwilligers oraal het kandidaat-medicijn GLPG0492 in oplopende doseringen. De veiligheidsdata waren positief en er werden geen ernstige bijwerkingen of wijzigingen in belangrijke laboratoriumwaarden vastgesteld. Effecten op biomarkers hielden meer dan 24 uur aan, wat uitzicht biedt op eenmaal daagse dosering. Zowel het positieve veiligheidsprofiel als de doseringsresultaten werden gezien bij jonge én oudere vrijwilligers. Galapagos zal waarschijnlijk een tweede Fase I studie in gezonde vrijwilligers starten in de loop van 2011. Bij deze studie zal de veiligheid en tolerantie van GLPG0492 getest worden gedurende een periode van minstens 14 opeenvolgende dagen. Gebaseerd op de resultaten van deze studie is er een effectiviteitstudie gepland voor eind 2011.