Hierdoor vindt verdere productontwikkeling, meestal na succesvolle afronding van de fase IIB testen, voor rekening van de partner plaats.

De huidige ontwikkelingsovereenkomsten houden potentiële succesbetalingen in van meer dan EUR 2 miljard. Zoals de recente overeenkomsten ook aantonen, worden regelmatig onderzoeken naar nieuwe medicijnen gestart.

Mede met het oog op het voorzichtige financiële beleid verwacht Theodoor Gilissen Bankiers dat de beheersing van de uitgaven mede zal leiden tot licht stijgende jaarresultaten in de eerstkomende jaren. Het advies aanbevolen blijft gehandhaafd.

Hierdoor vindt verdere productontwikkeling, meestal na succesvolle afronding van de fase IIB testen, voor rekening van de partner plaats. De huidige ontwikkelingsovereenkomsten houden potentiële succesbetalingen in van meer dan EUR 2 miljard. Zoals de recente overeenkomsten ook aantonen, worden regelmatig onderzoeken naar nieuwe medicijnen gestart. Mede met het oog op het voorzichtige financiële beleid verwacht Theodoor Gilissen Bankiers dat de beheersing van de uitgaven mede zal leiden tot licht stijgende jaarresultaten in de eerstkomende jaren. Het advies aanbevolen blijft gehandhaafd.