Sinds haar oprichting in 1999 heeft Galapagos warrantplannen aangewend om haar personeel en management te motiveren en te betrekken bij de groei en de ontwikkeling van de onderneming.

Op 1 april 2009 heeft de raad van bestuur van Galapagos het "Warrantplan 2009" goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal.

Met dit nieuwe warrantplan werden 560.000 warrants gecreëerd (onder opschortende voorwaarde van aanvaarding) en aangeboden, in hoofdzaak aan werknemers van Galapagos en haar dochtervennootschappen, en in tweede orde aan een onafhankelijk consulent.

Deze warrants hebben een uitoefentermijn van acht jaar te rekenen vanaf de datum van het aanbod. De warrants zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar na het jaar waarin ze werden aangeboden aan een warranthouder.

Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de warrants zullen worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Sinds haar oprichting in 1999 heeft Galapagos warrantplannen aangewend om haar personeel en management te motiveren en te betrekken bij de groei en de ontwikkeling van de onderneming. Op 1 april 2009 heeft de raad van bestuur van Galapagos het "Warrantplan 2009" goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Met dit nieuwe warrantplan werden 560.000 warrants gecreëerd (onder opschortende voorwaarde van aanvaarding) en aangeboden, in hoofdzaak aan werknemers van Galapagos en haar dochtervennootschappen, en in tweede orde aan een onafhankelijk consulent. Deze warrants hebben een uitoefentermijn van acht jaar te rekenen vanaf de datum van het aanbod. De warrants zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar na het jaar waarin ze werden aangeboden aan een warranthouder. Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de warrants zullen worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.