Gaat deeurozone er nog in slagen om Europees stabiliteitsfonds te verbreden?, zo luidt de vraag die Mackie zich stelt. Voorlopig is het onmogelijk om een duidelijk antwoord op deze vraag te formuleren.

Het is nu op de eerste plaats uitkijken naar wat er in Finland op politiek vlak te gebeuren staat. Een volgende Finse regering kan namelijk haar veto stellen tegenover een uitbreiding van het stabiliteitsfonds.

Gaat deeurozone er nog in slagen om Europees stabiliteitsfonds te verbreden?, zo luidt de vraag die Mackie zich stelt. Voorlopig is het onmogelijk om een duidelijk antwoord op deze vraag te formuleren. Het is nu op de eerste plaats uitkijken naar wat er in Finland op politiek vlak te gebeuren staat. Een volgende Finse regering kan namelijk haar veto stellen tegenover een uitbreiding van het stabiliteitsfonds.