Zo verlaagde de Chinese centrale bank haar beleidsrente verder naar 6%, terwijl de Bank of England een bijkomend aankoopprogramma van overheidsobligaties ten belope van 50 miljard GBP besliste.

Hierdoor bereikt het cumulatief totaal van deze programma's 375 miljard GBP of 20% van het Britse bbp. Ook in de VS wordt een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling met elke tegenvallende conjunctuurindicator waarschijnlijker.

Onder de indruk van de snel verslechterende conjunctuurindicatoren in de EMU verlaagde ook de ECB haar refirente tot een nieuw dieptepunt.

Belangrijker was echter dat de ECB haar depositorente naar 0% bracht. Zolang er in de monetaire kringloop van de EMU een overschot van liquiditeiten is, moeten banken aan het dageinde hun overschotten bij de ECB "parkeren" en wordt de depositorente van de centrale bank de facto haar beleidsrente die de geldmarktrente bepaalt.

ECB dreigt vat op evolutie marktrentes kwijt te spelen

Tenzij de ECB bereidt is de depositorente negatief te maken (wat volledig onverkend terrein zou zijn), heeft de ECB via het klassieke rentekanaal geen vat meer op de verdere ontwikkeling van de marktrentes.

Het enige beleidsinstrument dat de ECB nog rest zijn grootschalige openmarktoperaties zoals in het VK en de VS.

Zo verlaagde de Chinese centrale bank haar beleidsrente verder naar 6%, terwijl de Bank of England een bijkomend aankoopprogramma van overheidsobligaties ten belope van 50 miljard GBP besliste. Hierdoor bereikt het cumulatief totaal van deze programma's 375 miljard GBP of 20% van het Britse bbp. Ook in de VS wordt een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling met elke tegenvallende conjunctuurindicator waarschijnlijker. Onder de indruk van de snel verslechterende conjunctuurindicatoren in de EMU verlaagde ook de ECB haar refirente tot een nieuw dieptepunt. Belangrijker was echter dat de ECB haar depositorente naar 0% bracht. Zolang er in de monetaire kringloop van de EMU een overschot van liquiditeiten is, moeten banken aan het dageinde hun overschotten bij de ECB "parkeren" en wordt de depositorente van de centrale bank de facto haar beleidsrente die de geldmarktrente bepaalt. ECB dreigt vat op evolutie marktrentes kwijt te spelen Tenzij de ECB bereidt is de depositorente negatief te maken (wat volledig onverkend terrein zou zijn), heeft de ECB via het klassieke rentekanaal geen vat meer op de verdere ontwikkeling van de marktrentes. Het enige beleidsinstrument dat de ECB nog rest zijn grootschalige openmarktoperaties zoals in het VK en de VS.