Indien de banken akkoord gaan met de afwaardering, dan nog bedraagt, volgens eerste berekeningen, de omvang van de staatsschuld in 2020 120% van het bbp.

Hoe Italië de hervormingen door zal voeren is nog onduidelijk en dat blijft gegeven de laatste ervaringen met Berlusconi een groot risico. Ook de kapitaalsversterking van banken is makkelijker gezegd dan gedaan.

Banken zullen aandelenemissies moeten doen of preferente aandelen uitgeven en in het uiterste geval een beroep doen op lokale overheden en het EFSF.

De tijd die de banken daarvoor krijgen is kort, zeker omdat zij hierin de laatste tijd niet geslaagd zijn. Wat verder ontbreekt is een pad naar economische groei, maar dat was misschien ook wel teveel gevraagd voor deze sessie.

Indien de banken akkoord gaan met de afwaardering, dan nog bedraagt, volgens eerste berekeningen, de omvang van de staatsschuld in 2020 120% van het bbp. Hoe Italië de hervormingen door zal voeren is nog onduidelijk en dat blijft gegeven de laatste ervaringen met Berlusconi een groot risico. Ook de kapitaalsversterking van banken is makkelijker gezegd dan gedaan. Banken zullen aandelenemissies moeten doen of preferente aandelen uitgeven en in het uiterste geval een beroep doen op lokale overheden en het EFSF. De tijd die de banken daarvoor krijgen is kort, zeker omdat zij hierin de laatste tijd niet geslaagd zijn. Wat verder ontbreekt is een pad naar economische groei, maar dat was misschien ook wel teveel gevraagd voor deze sessie.