Ook het beleid van de centrale banken, kredietrisico en structurele factoren als het regelgevingskader dienen in ogenschouw te worden genomen bij het nemen van beslissingen over actief vermogensbeheer.

Op dit moment heeft Pimco een voorkeur voor inflatiegerelateerde obligaties uit drie landen: Brazilië, Australië and the Verenigde Staten.

Ook het beleid van de centrale banken, kredietrisico en structurele factoren als het regelgevingskader dienen in ogenschouw te worden genomen bij het nemen van beslissingen over actief vermogensbeheer. Op dit moment heeft Pimco een voorkeur voor inflatiegerelateerde obligaties uit drie landen: Brazilië, Australië and the Verenigde Staten.