Geert Noels (Econopolis): "De overheid moet in ieder geval haar investeringen beter gaan plannen. Ze is ondergeïnvesteerd in wat ik hardware noem en overgeïnvesteerd in software. Zo zou investeren in hoger opgeleiden serieuze besparingen kunnen opleveren, ik denk daarbij onder andere aan een betere inning van de belastingen."

Anderzijds is het natuurlijk ook wel zo dat de overheid te veel geld uitgeeft. Volgens Noels moet daar een stop op worden gezet: "We moeten de tering naar de nering zetten, zoals overigens ook van ieder gewoon gezin wordt verwacht. Als gewone zelfstandige rij ik ook niet met een Rolls Royce rond. Bepaalde overheidsuitgaven - sta me toe geen concrete zaken te noemen - staan niet meer in verhouding tot de diensten die ze opleveren. Op die uitgaven kan nog heel wat worden bespaard. Een post waar echter niet op mag bespaard worden, is het onderwijs. Het onderwijs is namelijk een investering in onze toekomst. Daarnaast mogen we ook niet besparen op dingen die groeivernietigend zijn. We moeten blijven investeren, maar wel goed nadenken over waar we in investeren. Een privé-persoon kan bijvoorbeeld ook kiezen tussen een investering in een grote of een kleine wagen. Op die manier moet ook de regering haar investeringen goed afwegen."

Geert Noels (Econopolis): "De overheid moet in ieder geval haar investeringen beter gaan plannen. Ze is ondergeïnvesteerd in wat ik hardware noem en overgeïnvesteerd in software. Zo zou investeren in hoger opgeleiden serieuze besparingen kunnen opleveren, ik denk daarbij onder andere aan een betere inning van de belastingen." Anderzijds is het natuurlijk ook wel zo dat de overheid te veel geld uitgeeft. Volgens Noels moet daar een stop op worden gezet: "We moeten de tering naar de nering zetten, zoals overigens ook van ieder gewoon gezin wordt verwacht. Als gewone zelfstandige rij ik ook niet met een Rolls Royce rond. Bepaalde overheidsuitgaven - sta me toe geen concrete zaken te noemen - staan niet meer in verhouding tot de diensten die ze opleveren. Op die uitgaven kan nog heel wat worden bespaard. Een post waar echter niet op mag bespaard worden, is het onderwijs. Het onderwijs is namelijk een investering in onze toekomst. Daarnaast mogen we ook niet besparen op dingen die groeivernietigend zijn. We moeten blijven investeren, maar wel goed nadenken over waar we in investeren. Een privé-persoon kan bijvoorbeeld ook kiezen tussen een investering in een grote of een kleine wagen. Op die manier moet ook de regering haar investeringen goed afwegen."