De verklaring luidt dat "monetaire politiek gericht moet zijn op prijsstabiliteit op nationaal niveau en het economisch herstel moet blijven ondersteunen conform de respectieve mandaten van de verschillende centrale banken. De betrokken landen beloven zich te onthouden van de concurrentiële devaluaties".

Japan

Simpel gesteld mag volgens Wilfried Steentjes van Steentjes Vermogensbeheer de koers van een munt wel omlaag om de binnenlandse vraag te stimuleren maar niet om de export te bevorderen. Een mooi compromis. Eerder was tijdens de "kleinere" vergadering van de G-7 wat andere taal gebezigd.

Hierin werd volgens Steentjes gesteld voor de goede lezer van de verklaring dat Japan moet stoppen met het kunstmatig naar beneden brengen van de yen.

Als men dat wil doen dit in samenspraak, moet worden gedaan met andere landen. Daar werd later weer wat nuance aan toegevoegd waardoor de Japanse minister van Financiën Taro Aso zich wel kon vinden in de verklaring.

De verklaring luidt dat "monetaire politiek gericht moet zijn op prijsstabiliteit op nationaal niveau en het economisch herstel moet blijven ondersteunen conform de respectieve mandaten van de verschillende centrale banken. De betrokken landen beloven zich te onthouden van de concurrentiële devaluaties".Japan Simpel gesteld mag volgens Wilfried Steentjes van Steentjes Vermogensbeheer de koers van een munt wel omlaag om de binnenlandse vraag te stimuleren maar niet om de export te bevorderen. Een mooi compromis. Eerder was tijdens de "kleinere" vergadering van de G-7 wat andere taal gebezigd. Hierin werd volgens Steentjes gesteld voor de goede lezer van de verklaring dat Japan moet stoppen met het kunstmatig naar beneden brengen van de yen. Als men dat wil doen dit in samenspraak, moet worden gedaan met andere landen. Daar werd later weer wat nuance aan toegevoegd waardoor de Japanse minister van Financiën Taro Aso zich wel kon vinden in de verklaring.