De analisten van de Duitse bank zijn van mening dat een hausse moeilijk gedragen kan worden door dergelijke easy-come, easy-go speculanten. De verwachting is dan ook dat de goudprijs in de resterende maanden van dit jaar verder onder druk zal blijven staan.

Want de factoren die de goudprijs hoger kunnen sturen, ontbreken momenteel. De fysieke vraag naar goud is achtergebleven op de verwachtingen en dat neemt de pijlers weg die een eventuele volgende fase van de hausse kunnen schragen. De kansen op een prijsval zijn dus kleiner dan die op een prijsstijging.

De analisten van de Duitse bank zijn van mening dat een hausse moeilijk gedragen kan worden door dergelijke easy-come, easy-go speculanten. De verwachting is dan ook dat de goudprijs in de resterende maanden van dit jaar verder onder druk zal blijven staan. Want de factoren die de goudprijs hoger kunnen sturen, ontbreken momenteel. De fysieke vraag naar goud is achtergebleven op de verwachtingen en dat neemt de pijlers weg die een eventuele volgende fase van de hausse kunnen schragen. De kansen op een prijsval zijn dus kleiner dan die op een prijsstijging.