Sommige analisten wijzen er op dat de situatie niet zo slecht is als iedereen ons soms wil doet geloven. De economie groeit nog steeds, zij het in een trager dan gewenst tempo. Europa heeft in ieder geval blijk gegeven van slagkracht door het probleem van de Spaanse banken krachtig aan te pakken. Maar toch is niet alles koek en ei.

Scepsis over gevoerde politiek binnen eurozone neemt toe

Scepsis groeit over de combinatie van overheidsbezuinigingen en structurele hervormingen als route naar Europees herstel. Zwakke economische groei ondermijnt niet alleen de mogelijkheid van perifere landen om weer toegang tot markten te krijgen, het ondermijnt ook steun onder de bevolking.

Ingrijpende bezuinigingen leveren een recept op voor verdere economische krimp. Recente bezuinigingsdoelen waren te strikt om succes te hebben en men komt dan ook deels al terug op dit beleid.

In uitgebreid rapport zette econoom Mark Cliffe van ING een zestal scenario's uiteen gebaseerd op drie dimensies - hervormingen, reflatie en herdistributie.

Alternatieven voor bezuinigingen bieden de mogelijkheid om groei te stimuleren in de orde van grootte van 1% tot 4% in het tweede jaar.

Probleem is echter dat het socialiseren van risico en reflationair beleid voorwaarden zijn voor deze alternatieven - en Duitsland verzet zich hiertegen.

Sommige analisten wijzen er op dat de situatie niet zo slecht is als iedereen ons soms wil doet geloven. De economie groeit nog steeds, zij het in een trager dan gewenst tempo. Europa heeft in ieder geval blijk gegeven van slagkracht door het probleem van de Spaanse banken krachtig aan te pakken. Maar toch is niet alles koek en ei.Scepsis over gevoerde politiek binnen eurozone neemt toe Scepsis groeit over de combinatie van overheidsbezuinigingen en structurele hervormingen als route naar Europees herstel. Zwakke economische groei ondermijnt niet alleen de mogelijkheid van perifere landen om weer toegang tot markten te krijgen, het ondermijnt ook steun onder de bevolking. Ingrijpende bezuinigingen leveren een recept op voor verdere economische krimp. Recente bezuinigingsdoelen waren te strikt om succes te hebben en men komt dan ook deels al terug op dit beleid. In uitgebreid rapport zette econoom Mark Cliffe van ING een zestal scenario's uiteen gebaseerd op drie dimensies - hervormingen, reflatie en herdistributie. Alternatieven voor bezuinigingen bieden de mogelijkheid om groei te stimuleren in de orde van grootte van 1% tot 4% in het tweede jaar. Probleem is echter dat het socialiseren van risico en reflationair beleid voorwaarden zijn voor deze alternatieven - en Duitsland verzet zich hiertegen.