Het bestuur van het Franse concern Alstom heeft aangegeven bereid te zijn om officiële gesprekken te beginnen met het Amerikaanse conglomeraat General Electric over overname van de energietak van Alstom door de Amerikanen.

Volgens bronnen had de deal al rond kunnen zijn als de Franse regering zich er niet mee was gaan bemoeien. Die vreest voor verlies van werkgelegenheid en kennis in Frankrijk en heeft een voorkeur voor een overname door het Duitse Siemens.

Het bestuur van het Franse concern Alstom heeft aangegeven bereid te zijn om officiële gesprekken te beginnen met het Amerikaanse conglomeraat General Electric over overname van de energietak van Alstom door de Amerikanen. Volgens bronnen had de deal al rond kunnen zijn als de Franse regering zich er niet mee was gaan bemoeien. Die vreest voor verlies van werkgelegenheid en kennis in Frankrijk en heeft een voorkeur voor een overname door het Duitse Siemens.