Het boekjaar 2008 kon worden afgesloten met opnieuw een hogere omzet en winst. Ook de nettowinstmarge liep verder op tot ruim 13%.

De marktomstandigheden waren zeer goed, waarbij in het laatste kwartaal de onzekerheden toenamen in het licht van een wereldwijde recessie.

Gesteund door investeringen in capaciteitsuitbreiding in de afgelopen paar jaar kon ook in 2008 een sterke autonome groei worden gerealiseerd. Groei in omzet en toename in de winst vonden plaats in alle drie divisies.

Door overnames werd in het afgelopen jaar verder gebouwd aan verbreding van het dienstenpakket en sterkere aanwezigheid in een aantal landen.

Met de overnames werd ook nieuwe technologie binnengehaald, waarmee door bundeling met Fugro's kennis en wereldwijde aanwezigheid nieuwe groeimogelijkheden zijn gecreëerd.

Opnieuw werden grote en complexe projecten uitgevoerd, waarbij veelal meerdere bedrijfsonderdelen waren betrokken. Dit betreft zowel projecten op zee als op het land.

De olie- en gasindustrie is de belangrijkste sector voor Fugro met zo'n 75% van de omzet. De olieprijs heeft geen directe invloed op de dienstverlening maar is wel van belang voor het gedrag van Fugro's opdrachtgevers voor wat betreft hun investeringen.

Op het moment bestaat er nog veel onzekerheid omtrent de diepte en duur van de wereldwijde teruggang. Fugro speelt hierop in met maatregelen als:
• terughoudendheid met nieuwe investeringen tenzij op korte termijn rendabel of strategisch belangrijk;
• flexibiliteit in ingehuurde capaciteit aanwenden zoals charters voor schepen en freelance personeel;
• strakke kostenbeheersing en verdere optimalisatie van operationele efficiency.

Het boekjaar 2008 kon worden afgesloten met opnieuw een hogere omzet en winst. Ook de nettowinstmarge liep verder op tot ruim 13%. De marktomstandigheden waren zeer goed, waarbij in het laatste kwartaal de onzekerheden toenamen in het licht van een wereldwijde recessie. Gesteund door investeringen in capaciteitsuitbreiding in de afgelopen paar jaar kon ook in 2008 een sterke autonome groei worden gerealiseerd. Groei in omzet en toename in de winst vonden plaats in alle drie divisies.Door overnames werd in het afgelopen jaar verder gebouwd aan verbreding van het dienstenpakket en sterkere aanwezigheid in een aantal landen. Met de overnames werd ook nieuwe technologie binnengehaald, waarmee door bundeling met Fugro's kennis en wereldwijde aanwezigheid nieuwe groeimogelijkheden zijn gecreëerd. Opnieuw werden grote en complexe projecten uitgevoerd, waarbij veelal meerdere bedrijfsonderdelen waren betrokken. Dit betreft zowel projecten op zee als op het land.De olie- en gasindustrie is de belangrijkste sector voor Fugro met zo'n 75% van de omzet. De olieprijs heeft geen directe invloed op de dienstverlening maar is wel van belang voor het gedrag van Fugro's opdrachtgevers voor wat betreft hun investeringen.Op het moment bestaat er nog veel onzekerheid omtrent de diepte en duur van de wereldwijde teruggang. Fugro speelt hierop in met maatregelen als: • terughoudendheid met nieuwe investeringen tenzij op korte termijn rendabel of strategisch belangrijk; • flexibiliteit in ingehuurde capaciteit aanwenden zoals charters voor schepen en freelance personeel; • strakke kostenbeheersing en verdere optimalisatie van operationele efficiency.