• Nettowinst over de eerste zes maanden van 2009 stijgt met 2,8% tot EUR 112,4 miljoen (eerste halfjaar 2008: EUR 109,3 miljoen).

• Omzet in het eerste halfjaar 2009 stijgt met 4,3% tot EUR 1.035,3 miljoen (eerste halfjaar 2008: EUR 992,9 miljoen).

• Acquisitiebeleid voortgezet met overnames met een totale omzet op jaarbasis van EUR 18,6 miljoen. De totale aankoopprijs voor de overnames tot en met 30 juni 2009 bedraagt EUR 23,2 miljoen.

• Door de goede werkbezetting, de positie in de markt en een aantal kostenbesparende maatregelen, is de winst op peil gebleven. In een aantal marktsegmenten is er druk op de prijzen.

• Overeenstemming is bereikt over de verlenging van de kredietfaciliteiten (EUR 300 miljoen) tot april 2012. Vooruitzichten

• Fugro verwacht, afgezien van onvoorziene omstandigheden en bij redelijk stabiele wisselkoersen, dat de omzet over geheel 2009 ongeveer gelijk zal zijn aan die van vorig jaar (2008: EUR 2.154,5 miljoen) en dat de nettowinst zal uitkomen op rond EUR 260 miljoen (2008: EUR 283,4 miljoen).

• Met name bij de op exploratie gerichte activiteiten staan de prijzen onder druk.

• Positief effect van stimuleringsmaatregelen verwacht in de komende periode.

• Het eerder ingezette investeringsprogramma voor onder andere aanpassing en vernieuwing van de scheepsvloot loopt door.

• De orderportefeuille voor de komende zes maanden bedraagt EUR 931 miljoen (eind juni 2008: EUR 969 miljoen).

• Nettowinst over de eerste zes maanden van 2009 stijgt met 2,8% tot EUR 112,4 miljoen (eerste halfjaar 2008: EUR 109,3 miljoen). • Omzet in het eerste halfjaar 2009 stijgt met 4,3% tot EUR 1.035,3 miljoen (eerste halfjaar 2008: EUR 992,9 miljoen). • Acquisitiebeleid voortgezet met overnames met een totale omzet op jaarbasis van EUR 18,6 miljoen. De totale aankoopprijs voor de overnames tot en met 30 juni 2009 bedraagt EUR 23,2 miljoen. • Door de goede werkbezetting, de positie in de markt en een aantal kostenbesparende maatregelen, is de winst op peil gebleven. In een aantal marktsegmenten is er druk op de prijzen. • Overeenstemming is bereikt over de verlenging van de kredietfaciliteiten (EUR 300 miljoen) tot april 2012. Vooruitzichten • Fugro verwacht, afgezien van onvoorziene omstandigheden en bij redelijk stabiele wisselkoersen, dat de omzet over geheel 2009 ongeveer gelijk zal zijn aan die van vorig jaar (2008: EUR 2.154,5 miljoen) en dat de nettowinst zal uitkomen op rond EUR 260 miljoen (2008: EUR 283,4 miljoen). • Met name bij de op exploratie gerichte activiteiten staan de prijzen onder druk. • Positief effect van stimuleringsmaatregelen verwacht in de komende periode. • Het eerder ingezette investeringsprogramma voor onder andere aanpassing en vernieuwing van de scheepsvloot loopt door. • De orderportefeuille voor de komende zes maanden bedraagt EUR 931 miljoen (eind juni 2008: EUR 969 miljoen).