Het dividend kon naar keuze geheel in contacten of geheel in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen worden verkregen.
Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw (certificaat van) gewoon aandeel is vastgesteld op 18,5.

Het gemiddelde van de slotkoersen van Fugro N.V. op Euronext Amsterdam op 25, 26 en 27 mei 2009 bedroeg EUR 28,21 per certificaat van aandeel van nominaal EUR 0,05 en is bij de vaststelling van de omwisselverhouding als maatstaf aangehouden.

Uitgaande van deze omwisselverhouding en de gemiddelde slotkoers ligt de waarde van de uitkering in (certificaten van) aandelen 1,61 procent boven het contante dividend van EUR 1,50.

Ongeveer 54 procent van de aandeel- en certificaathouders heeft gekozen voor uitkering van het dividend in (certificaten van) aandelen. Fugro N.V. zal hiervoor circa 2,1 miljoen nieuwe aandelen uitgeven.

Het dividend kon naar keuze geheel in contacten of geheel in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen worden verkregen. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw (certificaat van) gewoon aandeel is vastgesteld op 18,5. Het gemiddelde van de slotkoersen van Fugro N.V. op Euronext Amsterdam op 25, 26 en 27 mei 2009 bedroeg EUR 28,21 per certificaat van aandeel van nominaal EUR 0,05 en is bij de vaststelling van de omwisselverhouding als maatstaf aangehouden. Uitgaande van deze omwisselverhouding en de gemiddelde slotkoers ligt de waarde van de uitkering in (certificaten van) aandelen 1,61 procent boven het contante dividend van EUR 1,50.Ongeveer 54 procent van de aandeel- en certificaathouders heeft gekozen voor uitkering van het dividend in (certificaten van) aandelen. Fugro N.V. zal hiervoor circa 2,1 miljoen nieuwe aandelen uitgeven.