Tenix LADS is een vooraanstaande leverancier van hydrografische metingen door middel van lasertechnologie vanuit de lucht. Deze metingen, bekend als LIDAR, worden uitgevoerd met door LADS zelf ontwikkelde technologie.

Tenix LADS heeft een jaaromzet van circa EUR 12,5 miljoen en werkt wereldwijd voor overheden en commerciële bedrijven. De werkzaamheden omvatten hydrografische kaartvervaardiging, inclusief het in beeld brengen van vegetaties en de effecten van klimaatveranderingen.

Tenix LADS heeft eveneens een 10-jarige opdracht voor de Australische overheid ter ondersteuning van het bij de overheid in gebruik zijnde lasermeetsysteem. De samenwerking met de Australische overheid loopt reeds sinds de ontwikkeling van het lasermeetsysteem in de jaren negentig.

Tenix LADS is een vooraanstaande leverancier van hydrografische metingen door middel van lasertechnologie vanuit de lucht. Deze metingen, bekend als LIDAR, worden uitgevoerd met door LADS zelf ontwikkelde technologie.Tenix LADS heeft een jaaromzet van circa EUR 12,5 miljoen en werkt wereldwijd voor overheden en commerciële bedrijven. De werkzaamheden omvatten hydrografische kaartvervaardiging, inclusief het in beeld brengen van vegetaties en de effecten van klimaatveranderingen. Tenix LADS heeft eveneens een 10-jarige opdracht voor de Australische overheid ter ondersteuning van het bij de overheid in gebruik zijnde lasermeetsysteem. De samenwerking met de Australische overheid loopt reeds sinds de ontwikkeling van het lasermeetsysteem in de jaren negentig.