IOSCO is een netwerk van meer dan 130 nationale toezichthouders, waaronder de FSMA, bevoegd voor het toezicht op de financiële markten en het gedrags- en producttoezicht. De organisatie werd opgericht in 1983 en haar leden controleren 95 procent van de wereldwijde financiële sector.

FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais, sinds 2016 ondervoorzitter van de internationale organisatie, werd verkozen als voorzitter voor een periode van twee jaar. 'Mijn verkiezing is een blijk van waardering voor het reeds geleverde werk van de FSMA op zowel nationaal als internationaal niveau', reageert hij. 'Het feit dat de Belgische toezichthouder verkozen wordt om IOSCO te leiden, getuigt van het vertrouwen dat de collega-toezichthouders hebben in de knowhow van de FSMA.'

IOSCO wil wereldwijd correcte en gezonde marktpraktijken bevorderen en zo bijdragen tot de beleggersbescherming en de integriteit van de financiële markten. Dit doet ze door de dagelijkse samenwerking tussen markttoezichthouders te versterken, in het bijzonder bij de handhaving van financiële regelgeving en de uitwisseling van informatie over onder meer marktmisbruik. De organisatie stelt ook standaarden op en doet aanbevelingen over goede praktijken die nationale toezichthouders kunnen toepassen.

IOSCO is een netwerk van meer dan 130 nationale toezichthouders, waaronder de FSMA, bevoegd voor het toezicht op de financiële markten en het gedrags- en producttoezicht. De organisatie werd opgericht in 1983 en haar leden controleren 95 procent van de wereldwijde financiële sector. FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais, sinds 2016 ondervoorzitter van de internationale organisatie, werd verkozen als voorzitter voor een periode van twee jaar. 'Mijn verkiezing is een blijk van waardering voor het reeds geleverde werk van de FSMA op zowel nationaal als internationaal niveau', reageert hij. 'Het feit dat de Belgische toezichthouder verkozen wordt om IOSCO te leiden, getuigt van het vertrouwen dat de collega-toezichthouders hebben in de knowhow van de FSMA.'IOSCO wil wereldwijd correcte en gezonde marktpraktijken bevorderen en zo bijdragen tot de beleggersbescherming en de integriteit van de financiële markten. Dit doet ze door de dagelijkse samenwerking tussen markttoezichthouders te versterken, in het bijzonder bij de handhaving van financiële regelgeving en de uitwisseling van informatie over onder meer marktmisbruik. De organisatie stelt ook standaarden op en doet aanbevelingen over goede praktijken die nationale toezichthouders kunnen toepassen.