Het jaar werd afgesloten met een solide vrije kasstroom van 980 miljoen euro, die grotendeels zal terugvloeien naar de aandeelhouders.

De operationele resultaten van de Groep zijn sterk: + 223.000 klanten voor Belgacom TV en de verkoop van de packs nam toe met 55% ten opzichte van 2009.

Belgacom sloot het jaar 2010 af met sterke financiële resultaten: de opbrengsten bedragen 6603 miljoen euro, exclusief niet-terugkerende opbrengsten, een stijging met 10,2% ten opzichte van 2009.

De groepsebitda voor het volledige jaar, vóór niet-terugkerende elementen, bedraagt 1984 miljoen euro, of 1,5% hoger dan in 2009.

Gecorrigeerd voor de volledige consolidering van BICS en de bijdrage van MTN daalde de ebitda op jaarbasis met 26 miljoen euro of -1,3%, wat gelijkstaat met de negatieve impact van de regelgeving.

Het sterke ebitdaniveau in 2010 zorgde voor een ebitdamarge over het volledige jaar van 30%.

In 2010 investeerde Belgacom in totaal 734 miljoen euro, of 11,1% van haar groepsopbrengsten, in vergelijking met 597 miljoen euro in 2009.

Belgacom sloot 2010 af met een sterke vrije kasstroom van 980 miljoen euro, 183 miljoen euro meer dan in 2009. Die zal grotendeels terugvloeien naar de aandeelhouders.

In het kader van het engagement om te zorgen voor een aantrekkelijke opbrengst voor de aandeelhouders keurde de Raad van Bestuur van Belgacom op 24 februari 2011 de volgende winstuitkering goed:

• over het financiële resultaat van 2010, een gewoon dividend van 1,68 euro bruto per aandeel, mits goedkeuring door de Algemene Vergadering, bovenop het interim-dividend van 0,50 euro bruto per aandeel, dat in december 2010 werd uitgekeerd;

• een aandeleninkoop voor een maximumbedrag van 200 miljoen euro, uit te voeren in 2011-2012;

• over het resultaat van 2011, een totaal dividend van 2,18 euro bruto per aandeel uit te keren.

Het jaar werd afgesloten met een solide vrije kasstroom van 980 miljoen euro, die grotendeels zal terugvloeien naar de aandeelhouders. De operationele resultaten van de Groep zijn sterk: + 223.000 klanten voor Belgacom TV en de verkoop van de packs nam toe met 55% ten opzichte van 2009. Belgacom sloot het jaar 2010 af met sterke financiële resultaten: de opbrengsten bedragen 6603 miljoen euro, exclusief niet-terugkerende opbrengsten, een stijging met 10,2% ten opzichte van 2009. De groepsebitda voor het volledige jaar, vóór niet-terugkerende elementen, bedraagt 1984 miljoen euro, of 1,5% hoger dan in 2009. Gecorrigeerd voor de volledige consolidering van BICS en de bijdrage van MTN daalde de ebitda op jaarbasis met 26 miljoen euro of -1,3%, wat gelijkstaat met de negatieve impact van de regelgeving. Het sterke ebitdaniveau in 2010 zorgde voor een ebitdamarge over het volledige jaar van 30%. In 2010 investeerde Belgacom in totaal 734 miljoen euro, of 11,1% van haar groepsopbrengsten, in vergelijking met 597 miljoen euro in 2009. Belgacom sloot 2010 af met een sterke vrije kasstroom van 980 miljoen euro, 183 miljoen euro meer dan in 2009. Die zal grotendeels terugvloeien naar de aandeelhouders. In het kader van het engagement om te zorgen voor een aantrekkelijke opbrengst voor de aandeelhouders keurde de Raad van Bestuur van Belgacom op 24 februari 2011 de volgende winstuitkering goed: • over het financiële resultaat van 2010, een gewoon dividend van 1,68 euro bruto per aandeel, mits goedkeuring door de Algemene Vergadering, bovenop het interim-dividend van 0,50 euro bruto per aandeel, dat in december 2010 werd uitgekeerd; • een aandeleninkoop voor een maximumbedrag van 200 miljoen euro, uit te voeren in 2011-2012; • over het resultaat van 2011, een totaal dividend van 2,18 euro bruto per aandeel uit te keren.