Frédéric Liefferinckx (Leleux Associated Brokers): "Maar het grote stuk van de herinvestering zal nog een beetje moeten wachten. De criteria voor herinvestering zijn bekend en volgens het persbericht zijn deze : "activiteiten met hoge toegevoegde waarde in chemicaliën en kunststoffen, geografische uitbreiding in gebieden met hoog groeipotentieel die de conjunctuurgevoeligheid van de Solvay businessportfolio aanzienlijk moeten verminderen." De groep zoekt dus blootstelling aan niet-mature activiteiten (chemische specialiteiten, alternatieve energie ?) in de opkomende markten."

Dit gezegd zijnde blijft enkel nog een overnamedoelwit te identificeren. Liefferinckx: "Waarschijnlijk een chemische groep met wereldwijde activiteiten, een bruggenhoofd in de BRIC-landen en een beurskapitalisatie die binnen het bereik van het beschikbare geld (4-5 miljard €) ligt. Ofwel verschillende kleinere spelers. Afgezien van de redenen die hebben geleid tot de farmaverkoop van Solvay (een kleine speler tussen de grote, te veel risico voor Solvay, niet voldoende gediversifieerd, te duur R&D-programma) is deze divisie vreemd genoeg het segment met de beste resultaten sinds het begin van het jaar."

Voor de cumulatieve negen maanden zijn de inkomsten als volgt : chemie -11%, plastiek -26% en farmaceutische producten +5%. Liefferinckx: "De strikte controle van de kosten en verdere optimalisering van de structuur (tijdelijke stillegging van de productie en de vermindering van het personeel) hebben echter bijgedragen tot de beperking van de daling van de bedrijfsopbrengsten. In vergelijking met het jaar voordien realiseerde de groep een verlaging van de kosten met circa 140 miljoen €. Naast de verlaging van de kosten is de behoefte aan werkkapitaal gedaald met 759 miljoen € en de kapitaaluitgaven met 43%."

Zelfs als de tekenen nog beperkt zijn, is er in het 3e kwartaal een herstel van de vraag in bepaalde activiteiten van de divisies Chemie en Plastiek. Liefferinckx: "Het is aan te nemen dat het ergste achter de rug is, sommige activiteiten herstellen en dat het geld op de bankrekening een zeer groot deel van de netto-activa vertegenwoordigt. In dit verband benadrukken we dat het aandeel aan zijn intrinsieke waarde noteert, niet meer of minder, zonder dat de koers geen enkele eurocent verdisconteerd voor de toekomstige ontwikkelingen. Niks premie voor de toekomst ! Dit kwaad is reeds geschied en, met uitzondering dat de economie weer voor lange tijd onderuit gaat, beleggers hebben de waardering tot een zeer laag niveau doen dalen. Tenslotte is het te verwachten dividend het wachten waard want deze winstuitkering werd in 27 jaar nog nooit verlaagd. We zijn van oordeel te kopen op koerszwakte!"

Frédéric Liefferinckx (Leleux Associated Brokers): "Maar het grote stuk van de herinvestering zal nog een beetje moeten wachten. De criteria voor herinvestering zijn bekend en volgens het persbericht zijn deze : "activiteiten met hoge toegevoegde waarde in chemicaliën en kunststoffen, geografische uitbreiding in gebieden met hoog groeipotentieel die de conjunctuurgevoeligheid van de Solvay businessportfolio aanzienlijk moeten verminderen." De groep zoekt dus blootstelling aan niet-mature activiteiten (chemische specialiteiten, alternatieve energie ?) in de opkomende markten." Dit gezegd zijnde blijft enkel nog een overnamedoelwit te identificeren. Liefferinckx: "Waarschijnlijk een chemische groep met wereldwijde activiteiten, een bruggenhoofd in de BRIC-landen en een beurskapitalisatie die binnen het bereik van het beschikbare geld (4-5 miljard €) ligt. Ofwel verschillende kleinere spelers. Afgezien van de redenen die hebben geleid tot de farmaverkoop van Solvay (een kleine speler tussen de grote, te veel risico voor Solvay, niet voldoende gediversifieerd, te duur R&D-programma) is deze divisie vreemd genoeg het segment met de beste resultaten sinds het begin van het jaar." Voor de cumulatieve negen maanden zijn de inkomsten als volgt : chemie -11%, plastiek -26% en farmaceutische producten +5%. Liefferinckx: "De strikte controle van de kosten en verdere optimalisering van de structuur (tijdelijke stillegging van de productie en de vermindering van het personeel) hebben echter bijgedragen tot de beperking van de daling van de bedrijfsopbrengsten. In vergelijking met het jaar voordien realiseerde de groep een verlaging van de kosten met circa 140 miljoen €. Naast de verlaging van de kosten is de behoefte aan werkkapitaal gedaald met 759 miljoen € en de kapitaaluitgaven met 43%." Zelfs als de tekenen nog beperkt zijn, is er in het 3e kwartaal een herstel van de vraag in bepaalde activiteiten van de divisies Chemie en Plastiek. Liefferinckx: "Het is aan te nemen dat het ergste achter de rug is, sommige activiteiten herstellen en dat het geld op de bankrekening een zeer groot deel van de netto-activa vertegenwoordigt. In dit verband benadrukken we dat het aandeel aan zijn intrinsieke waarde noteert, niet meer of minder, zonder dat de koers geen enkele eurocent verdisconteerd voor de toekomstige ontwikkelingen. Niks premie voor de toekomst ! Dit kwaad is reeds geschied en, met uitzondering dat de economie weer voor lange tijd onderuit gaat, beleggers hebben de waardering tot een zeer laag niveau doen dalen. Tenslotte is het te verwachten dividend het wachten waard want deze winstuitkering werd in 27 jaar nog nooit verlaagd. We zijn van oordeel te kopen op koerszwakte!"