Frédéric Liefferinckx (Leleux Associated Brokers): "De resultaten van het boekjaar 2009 werden beïnvloed door het beursherstel vanaf maart 2009, dat ook voor een toename van het eigen vermogen van de holding (hogere boekwaarde) zorgt. Het geconsolideerde eigen vermogen bedroeg op 31 december 2009 3.424 miljoen € (98,43 € per aandeel), vergeleken met 3.244 miljoen € (92,15 € per aandeel) op 31 december 2008."

De ontvangen dividenden en rente-inkomsten zijn met 13,91% gedaald omwille van de verkoop van enkele participaties en lagere rentetarieven. Het nettoresultaat van de strategische particapaties is zeer sterk gestegen (+1600%) voornamelijk als gevolg van gerealiseerde meerwaarden en de afname van uitzonderlijke waardeverminderingen.

Liefferinckx: "Alles samen genomen is het nettoresultaat uitgekomen op 173,94 miljoen €, een stijging met 104% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Geheel in overeenstemming met het gevoerde dividendbeleid (= jaarlijkse stijging van het uitgekeerde dividend) zal een nettodividend van 1,31 € per aandeel uitgekeerd worden (+ 6,5% vs het dividend van 1,23 € voor 2008). Het management stelt dat het onmogelijk is vooruitzichten voor 2010 te geven. Niettemin wil Sofina in de komende maanden van potentiële investeringsopportuniteiten profiteren en tevens de strategie van haar belangrijkste participaties verder ondersteunen.

Frédéric Liefferinckx (Leleux Associated Brokers): "De resultaten van het boekjaar 2009 werden beïnvloed door het beursherstel vanaf maart 2009, dat ook voor een toename van het eigen vermogen van de holding (hogere boekwaarde) zorgt. Het geconsolideerde eigen vermogen bedroeg op 31 december 2009 3.424 miljoen € (98,43 € per aandeel), vergeleken met 3.244 miljoen € (92,15 € per aandeel) op 31 december 2008." De ontvangen dividenden en rente-inkomsten zijn met 13,91% gedaald omwille van de verkoop van enkele participaties en lagere rentetarieven. Het nettoresultaat van de strategische particapaties is zeer sterk gestegen (+1600%) voornamelijk als gevolg van gerealiseerde meerwaarden en de afname van uitzonderlijke waardeverminderingen. Liefferinckx: "Alles samen genomen is het nettoresultaat uitgekomen op 173,94 miljoen €, een stijging met 104% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Geheel in overeenstemming met het gevoerde dividendbeleid (= jaarlijkse stijging van het uitgekeerde dividend) zal een nettodividend van 1,31 € per aandeel uitgekeerd worden (+ 6,5% vs het dividend van 1,23 € voor 2008). Het management stelt dat het onmogelijk is vooruitzichten voor 2010 te geven. Niettemin wil Sofina in de komende maanden van potentiële investeringsopportuniteiten profiteren en tevens de strategie van haar belangrijkste participaties verder ondersteunen.