Frédéric Liefferinckx (Leleux Associated Brokers): "Bovendien werd d.m.v. een kapitaalverhoging bijna 10 miljoen euro opgehaald. Een bedrag dat bijna volledig naar verkoper Cecab ging. Vermits de daling van de prijzen veel leed aanrichtte bij de producent van diepgevroren groeten ziet 2010 er een pak beter uit en zou er in 2011 zelfs op een versnelling van de activiteiten gerekend worden. Inderdaad, tijdens zijn recente kwartaalupdate over de omzetontwikkeling (28 oktober 2010) meldde de groep een verbetering van haar activiteiten."

Dit zowel in de divisie diepvriesgroenten als in de aardappelendivisie. Alles samen genomen bedroeg de totale omzet voor de eerste 9 maanden 341 miljoen euro, een groei met 6,10%.

Liefferinckx: "Dit wordt algemeen als een goede prestatie beschouwd gezien de geldende concurrentie en prijsdruk. Als we enkel naar het derde kwartaal kijken stellen we zelfs een versnelling van de omzetgroei vast (+9,44%). Pinguin blijft evenwel geconfronteerd met een aantal zwakke punten die nog overwonnen moeten worden. Eerst en vooral is er de druk op de marges (lage

verkoopprijzen), maar tevens moeten de kosten en de omvang van de schuld onder controle blijven. Wat de schuld betreft werden er verdienstelijke inspanningen geleverd om de schuld te verminderen. Op de beurs wijzen de waarderingsmodellen unaniem op een onderwaardering van het aandeel. De intrinsieke waarde van het aandeel, gebaseerd op de nettoactiva van de onderneming en de sectorgemiddelden, bedraagt 11,75 euro wat neerkomt op een korting van meer dan 25%. Maar de winstverwachtingen van de meeste analisten blijven helaas aan de lage kant. Het technisch plaatje bevestigt niet langer een stijgende trend, zoals die wel bestond vóór de kapitaalverhoging. Waarschijnlijk het effect van de winstverwatering. Onze aanbeveling is nu: houden in afwachting van nieuwe ontwikkelingen (hou wel rekening met de illiquiditeit van dit aandeel)."

Frédéric Liefferinckx (Leleux Associated Brokers): "Bovendien werd d.m.v. een kapitaalverhoging bijna 10 miljoen euro opgehaald. Een bedrag dat bijna volledig naar verkoper Cecab ging. Vermits de daling van de prijzen veel leed aanrichtte bij de producent van diepgevroren groeten ziet 2010 er een pak beter uit en zou er in 2011 zelfs op een versnelling van de activiteiten gerekend worden. Inderdaad, tijdens zijn recente kwartaalupdate over de omzetontwikkeling (28 oktober 2010) meldde de groep een verbetering van haar activiteiten." Dit zowel in de divisie diepvriesgroenten als in de aardappelendivisie. Alles samen genomen bedroeg de totale omzet voor de eerste 9 maanden 341 miljoen euro, een groei met 6,10%. Liefferinckx: "Dit wordt algemeen als een goede prestatie beschouwd gezien de geldende concurrentie en prijsdruk. Als we enkel naar het derde kwartaal kijken stellen we zelfs een versnelling van de omzetgroei vast (+9,44%). Pinguin blijft evenwel geconfronteerd met een aantal zwakke punten die nog overwonnen moeten worden. Eerst en vooral is er de druk op de marges (lage verkoopprijzen), maar tevens moeten de kosten en de omvang van de schuld onder controle blijven. Wat de schuld betreft werden er verdienstelijke inspanningen geleverd om de schuld te verminderen. Op de beurs wijzen de waarderingsmodellen unaniem op een onderwaardering van het aandeel. De intrinsieke waarde van het aandeel, gebaseerd op de nettoactiva van de onderneming en de sectorgemiddelden, bedraagt 11,75 euro wat neerkomt op een korting van meer dan 25%. Maar de winstverwachtingen van de meeste analisten blijven helaas aan de lage kant. Het technisch plaatje bevestigt niet langer een stijgende trend, zoals die wel bestond vóór de kapitaalverhoging. Waarschijnlijk het effect van de winstverwatering. Onze aanbeveling is nu: houden in afwachting van nieuwe ontwikkelingen (hou wel rekening met de illiquiditeit van dit aandeel)."