Fréderic Liefferinckx: (Leleux Associated Brokers): "Dit zijn prijzen die de sector niet meer gezien had sinds 2002 (een periode van sterke economische groei)! Voor VPK betekende deze prijsstijging een extra kost van 32 miljoen €."

Er is nog een tweede probleem: het duurt 3 maanden voor VPK deze gestegen kosten kan doorrekenen aan zijn klanten. Het is dus geen verrassing dat de brutomarges van de groep onder druk gekomen zijn in het eerste kwartaal van 2010. Het is correct dat de omzet van VPK gestegen is (omdat VPK zijn prijzen en tarieven al sinds een jaar aan de stijgende marktprijzen aanpast), maar er blijft toch altijd een vertragend effect wegens het later doorrekenen van de gestegen grondstoffenprijzen."

Er is echter ook goed nieuws. Liefferinckx: "In de toelichting bij de publicatie van de resultaten in maart zei VPK dat een terugkeer naar meer normale marktomstandigheden binnen 3 maanden verwacht werd. Daar zijn we nu aanbeland. Bovendien zijn de prijzen voor gerecycleerd papier beginnen te dalen. Een analyse van de "Recovered Paper Index" (een prijsindex voor gerecycleerd papier) laat zien dat de prijspiek midden mei bereikt werd. Sindsdien is er een lichte terugval van de prijzen waar te nemen. Dit is wellicht een bijkomende economische indicator van de Aziatische groeivertraging. Het is opvallend dat de koers van VKP sinds 2009 bijzonder goed standgehouden heeft terwijl de prijzen voor papier dag na dag stegen en aan de marges van de groep vraten. De belangrijkste reden hiervoor is het onder controle houden van de andere kosten en de rationaliseringsinspanningen van het management."

Daar komt nog bij dat de groep (in dit moeilijke economische klimaat) haar schuld verminderde van 105,3 miljoen € tot 67,7 miljoen € (de schuldgraad staat daardoor op het zeer lage peil van 24%). Liefferinckx: "Een uitstekende prestatie ! De verpakkingsproducent zal ook haar dividendbeleid hervatten dat één jaar geleden tijdelijk uitgesteld werd. Nu we de piek van de grondstoffenprijzen waarschijnlijk gezien hebben, moeten de marges weer beginnen toenemen. Kort samengevat: de koers heeft weinig geleden onder de moeilijke operationele gang van zaken (stijgende kosten, lagere marges) en zou nu voordeel kunnen halen uit een normalisering van de markt. Als dat zo is, zijn de kansen op een inhaalbeweging aanwezig gezien de zeer lage waardering en de beperkte aandacht die het aandeel

krijgt. We schatten de intrinsieke waarde op 42 € of 50% hoger dan de huidige koers. De koers wil uit zijn zijwaartse trading range uitbreken en het nemen van de kaap van 28,5 € maakt de weg vrij voor hogere koersen. Tot slot moeten we nog wel op de beperkte liquiditeit van dit aandeel wijzen (lage free float)."

Fréderic Liefferinckx: (Leleux Associated Brokers): "Dit zijn prijzen die de sector niet meer gezien had sinds 2002 (een periode van sterke economische groei)! Voor VPK betekende deze prijsstijging een extra kost van 32 miljoen €." Er is nog een tweede probleem: het duurt 3 maanden voor VPK deze gestegen kosten kan doorrekenen aan zijn klanten. Het is dus geen verrassing dat de brutomarges van de groep onder druk gekomen zijn in het eerste kwartaal van 2010. Het is correct dat de omzet van VPK gestegen is (omdat VPK zijn prijzen en tarieven al sinds een jaar aan de stijgende marktprijzen aanpast), maar er blijft toch altijd een vertragend effect wegens het later doorrekenen van de gestegen grondstoffenprijzen." Er is echter ook goed nieuws. Liefferinckx: "In de toelichting bij de publicatie van de resultaten in maart zei VPK dat een terugkeer naar meer normale marktomstandigheden binnen 3 maanden verwacht werd. Daar zijn we nu aanbeland. Bovendien zijn de prijzen voor gerecycleerd papier beginnen te dalen. Een analyse van de "Recovered Paper Index" (een prijsindex voor gerecycleerd papier) laat zien dat de prijspiek midden mei bereikt werd. Sindsdien is er een lichte terugval van de prijzen waar te nemen. Dit is wellicht een bijkomende economische indicator van de Aziatische groeivertraging. Het is opvallend dat de koers van VKP sinds 2009 bijzonder goed standgehouden heeft terwijl de prijzen voor papier dag na dag stegen en aan de marges van de groep vraten. De belangrijkste reden hiervoor is het onder controle houden van de andere kosten en de rationaliseringsinspanningen van het management." Daar komt nog bij dat de groep (in dit moeilijke economische klimaat) haar schuld verminderde van 105,3 miljoen € tot 67,7 miljoen € (de schuldgraad staat daardoor op het zeer lage peil van 24%). Liefferinckx: "Een uitstekende prestatie ! De verpakkingsproducent zal ook haar dividendbeleid hervatten dat één jaar geleden tijdelijk uitgesteld werd. Nu we de piek van de grondstoffenprijzen waarschijnlijk gezien hebben, moeten de marges weer beginnen toenemen. Kort samengevat: de koers heeft weinig geleden onder de moeilijke operationele gang van zaken (stijgende kosten, lagere marges) en zou nu voordeel kunnen halen uit een normalisering van de markt. Als dat zo is, zijn de kansen op een inhaalbeweging aanwezig gezien de zeer lage waardering en de beperkte aandacht die het aandeel krijgt. We schatten de intrinsieke waarde op 42 € of 50% hoger dan de huidige koers. De koers wil uit zijn zijwaartse trading range uitbreken en het nemen van de kaap van 28,5 € maakt de weg vrij voor hogere koersen. Tot slot moeten we nog wel op de beperkte liquiditeit van dit aandeel wijzen (lage free float)."