Fréderic Liefferinckx (Leleux AB): "De EBITDA (de winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderigen) over dezelfde periode bedroeg 72,68 miljoen dollar, een daling met 13,72%. De afschrijvingen bleven nagenoeg ongewijzigd t.o.v. het eerste kwartaal van 2010 (+/- 42 miljoen dollar) wat ertoe leidde dat de bedrijfswinst op 31,15 miljoen dollar uitkwam (-24,66%)."

Dankzij de daling van de rentevoeten en de afbouw van de nettoschuld zijn de financiële kosten gedaald waardoor de terugval van de nettowinst beperkt bleef en op 19,17 miljoen dollar uitkwam (een daling met 14,25%). Liefferinckx: "Per aandeel behaalde Euronav een winst van 0,38 USD per aandeel (eerste kwartaal 2010: 0,45 USD per aandeel). Wat betreft de prognoses voor de rest van het boekjaar 2011 blijft het management voorzichtig."

Fréderic Liefferinckx (Leleux AB): "De EBITDA (de winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderigen) over dezelfde periode bedroeg 72,68 miljoen dollar, een daling met 13,72%. De afschrijvingen bleven nagenoeg ongewijzigd t.o.v. het eerste kwartaal van 2010 (+/- 42 miljoen dollar) wat ertoe leidde dat de bedrijfswinst op 31,15 miljoen dollar uitkwam (-24,66%)." Dankzij de daling van de rentevoeten en de afbouw van de nettoschuld zijn de financiële kosten gedaald waardoor de terugval van de nettowinst beperkt bleef en op 19,17 miljoen dollar uitkwam (een daling met 14,25%). Liefferinckx: "Per aandeel behaalde Euronav een winst van 0,38 USD per aandeel (eerste kwartaal 2010: 0,45 USD per aandeel). Wat betreft de prognoses voor de rest van het boekjaar 2011 blijft het management voorzichtig."