Frédéric Liefferinckx (Leleux AB): "In de divisie Goods ID (identificatie van goederen) steeg de omzet met 17,1% (zonder wisselkoerseffecten) tot 154,21 miljoen euro. In de divisie People ID (identificatie van personen) bedroeg de omzet 61,4 miljoen euro, ofwel een groei met 71,6% t.o.v. 2009. De globale brutomarge bedroeg 88,7 miljoen euro, een stijging met 16% ten opzichte van 2009."

Dankzij een goed beheer van de operationele kosten kan de groep uitzonderlijke rentabiliteitsparameters voorleggen. De courante EBITDA bedroeg 19,1 miljoen euro (+40,4%) en de EBIT 11,4 miljoen euro.

Frédéric Liefferinckx (Leleux AB): "De nettowinst van de groep kwam op 8,2 miljoen euro uit, een stijging van de nettowinst met 59,9% ten opzichte van 2009. Op basis van deze cijfers zal Zetes aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een dividend en een superdividend voorstellen voor een totaal van 1 euro (0,36 euro in 2009). Tenzij de markt zou verslechteren, verwacht Zetes dat alle klantensectoren verder zullen groeien in 2011. Hoewel 2010 een uitzonderlijk jaar was op het vlak van omzet en resultaten, zet Zetes zich in om deze te hernieuwen in 2011."

Frédéric Liefferinckx (Leleux AB): "In de divisie Goods ID (identificatie van goederen) steeg de omzet met 17,1% (zonder wisselkoerseffecten) tot 154,21 miljoen euro. In de divisie People ID (identificatie van personen) bedroeg de omzet 61,4 miljoen euro, ofwel een groei met 71,6% t.o.v. 2009. De globale brutomarge bedroeg 88,7 miljoen euro, een stijging met 16% ten opzichte van 2009." Dankzij een goed beheer van de operationele kosten kan de groep uitzonderlijke rentabiliteitsparameters voorleggen. De courante EBITDA bedroeg 19,1 miljoen euro (+40,4%) en de EBIT 11,4 miljoen euro. Frédéric Liefferinckx (Leleux AB): "De nettowinst van de groep kwam op 8,2 miljoen euro uit, een stijging van de nettowinst met 59,9% ten opzichte van 2009. Op basis van deze cijfers zal Zetes aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een dividend en een superdividend voorstellen voor een totaal van 1 euro (0,36 euro in 2009). Tenzij de markt zou verslechteren, verwacht Zetes dat alle klantensectoren verder zullen groeien in 2011. Hoewel 2010 een uitzonderlijk jaar was op het vlak van omzet en resultaten, zet Zetes zich in om deze te hernieuwen in 2011."