Frédéric Liefferinckx (Leleux AB): "Ongeveer hetzelfde geldt voor de EBITDA (brutoexploitatieoverschot). Hoewel het bedrijf nog steeds een verlies van 6,48 miljoen euro heeft, is het nettoverlies met ongeveer 30% gedaald ten opzichte van het verlies van 9,24 miljoen euro in dezelfde periode van één jaar eerder. Dit is voornamelijk het gevolg van een vermindering van de uitgaven voor O&O en andere operationele kosten."

Tijdens Q3 2010 heeft MDxHealth haar samenwerking met GlaxoSmithKline Biologicals SA (diagnostische tests) uitgebreid en aan Exact Sciences licenties verleend voor het gebruik van biomarkers (deze worden gebruikt voor de opsporing van colorectale kanker). Voor gans 2010 verwacht MDxHealth een omzet die gelijk is aan deze van 2009, een verbetering van de rendabilteit als gevolg van een verdere vermindering van de kosten. Naast de herstructureringskosten moeten de operationele kosten van 2010 ongeveer 25% lager zijn dan deze van 2009. U mag posities in dit aandeel opbouwen."

Frédéric Liefferinckx (Leleux AB): "Ongeveer hetzelfde geldt voor de EBITDA (brutoexploitatieoverschot). Hoewel het bedrijf nog steeds een verlies van 6,48 miljoen euro heeft, is het nettoverlies met ongeveer 30% gedaald ten opzichte van het verlies van 9,24 miljoen euro in dezelfde periode van één jaar eerder. Dit is voornamelijk het gevolg van een vermindering van de uitgaven voor O&O en andere operationele kosten." Tijdens Q3 2010 heeft MDxHealth haar samenwerking met GlaxoSmithKline Biologicals SA (diagnostische tests) uitgebreid en aan Exact Sciences licenties verleend voor het gebruik van biomarkers (deze worden gebruikt voor de opsporing van colorectale kanker). Voor gans 2010 verwacht MDxHealth een omzet die gelijk is aan deze van 2009, een verbetering van de rendabilteit als gevolg van een verdere vermindering van de kosten. Naast de herstructureringskosten moeten de operationele kosten van 2010 ongeveer 25% lager zijn dan deze van 2009. U mag posities in dit aandeel opbouwen."