Frédéric Liefferinckx (Leleux AB): "Met betrekking tot de machines voor de bouwnijverheid verklaarde Deere dat ze een licht hogere vraag kenden. Niettemijn blijft deze afzetmarkt ver onder haar gebruikelijke niveau. Slotsom is dat Deere in het vierde kwartaal een nettowinst van 457,2 miljoen dollar boekte ofwel 1,07 dollar per aandeel."

Ter vergelijking: in dezelfde periode van één jaar voordien keek Deere nog tegen een nettoverlies van 222,8 miljoen dollar aan of 53 dollarcent per aandeel. Liefferinckx: "Ondanks een duidelijke verbetering van de kwartaalresultaten leverde Deere een zeer genuanceerde verklaring af over de toestand van de markt en de vooruitzichten voor boekjaar 2011. Want de prognose kwam lager uit dan de marktverwachtingen : Deere verwacht een nettowinst van 2,1 miljard dollar (of 4,92 dollar per aandeel) in het lopende boekjaar."

Frédéric Liefferinckx (Leleux AB): "Met betrekking tot de machines voor de bouwnijverheid verklaarde Deere dat ze een licht hogere vraag kenden. Niettemijn blijft deze afzetmarkt ver onder haar gebruikelijke niveau. Slotsom is dat Deere in het vierde kwartaal een nettowinst van 457,2 miljoen dollar boekte ofwel 1,07 dollar per aandeel." Ter vergelijking: in dezelfde periode van één jaar voordien keek Deere nog tegen een nettoverlies van 222,8 miljoen dollar aan of 53 dollarcent per aandeel. Liefferinckx: "Ondanks een duidelijke verbetering van de kwartaalresultaten leverde Deere een zeer genuanceerde verklaring af over de toestand van de markt en de vooruitzichten voor boekjaar 2011. Want de prognose kwam lager uit dan de marktverwachtingen : Deere verwacht een nettowinst van 2,1 miljard dollar (of 4,92 dollar per aandeel) in het lopende boekjaar."