Frédéric Liefferinckx (Leleux Associated Brokers): "De groep zal deze nieuwe middelen gebruiken voor schuldvermindering, om de herstructureringskosten te dekken en de financiering van haar werkkapitaal. We woonden in die tijd de presentatie bij waarin de groep meer licht wierp op haar uitgebreid herstructureringsplan. Het banenverlies zou in 2010 800 eenheden bedragen, er worden gebouwen verkocht en de voorraden worden afgebouwd. Kortom, een gans arsenaal aan maatregelen om uit de crisis te geraken. We stelden vervolgens een eenvoudige vraag: wat is de theoretische waarde van een aandeel dat structurele

en conjuncturele problemen kent ? Het antwoord is simpel: de waarde van de netto-activa verminderd met een korting voor het vertrouwensverlies. Naar onze mening heeft deze korting vandaag de dag geen reden van bestaan meer. Want het lijkt erop dat Deceuninck in zijn opzet lijkt te slagen!"

Het is correct dat 2009 in het rood eindigde, maar dit was vooral te wijten aan niet-recurrente herstructureringskosten. De omzet is weliswaar met 20% gezakt in 2009, maar de daling van de omzet is aanzienlijk kleiner aan het eind van 2009 en deze trend zet zich verder in de eerste twee maanden van 2010. Liefferinckx: "Als de niet-recurrente elementen in de winst- en verliesrekening buiten beschouwing worden gelaten, is de operationele winst zelfs stijgend. Op het vlak van de financiële situatie is de balans versterkt en moet ze in staat zijn een eventuele langdurige recessie aan te kunnen. Het bedrijf zegt nu te kunnen rekenen op een gezonde balansstructuur voor de komende 4 tot 5 jaar, wat waarschijnlijk ook het geval is. Deceuninck moet nu rekenen op het herstel van de verkochte volumes en hogere verkoopprijzen om haar blazoen op te smukken. Door de lagere kostenstructuur slaagt de groep erin rendabel te zijn bij lagere omzetniveaus en het breakevenpunt is in alle divisies verlaagd. De reeds gepubliceerde volumes van het 4e kwartaal zijn boven de verwachtingen van de analisten uitgekomen en in de rest van 2010 moeten we waarschijnlijk een stabiele omzet verwachten (+ 2% verwacht) met enkele regionale verschillen. Vandaag willen we de beter-dan-verwachte resultaten onder de aandacht brengen, net zoals de onderwaardering van het aandeel en het technisch plaatje. Het aandeel bezit nog enkele speculatieve elementen en we weten nu reeds dat er in de komende 5 jaar geen dividend zal uitbetaald worden. Zolang de kredietverschaffers hier mee instemmen natuurlijk. Het einde van de tunnel lijkt stilaan in zicht te komen voor Deceuninck, het dieptepunt van de conjunctuur en de operationele resultaten is waarschijnlijk bereikt, de omzetdaling is gestopt en de economische omgeving is de groep niet langer vijandig gezind. Wij geloven dat Deceuninck op schema zit om geleidelijk aan terug te keren naar vergelijkbare waarderingen als de sektorgenoten : we denken hierbij aan koersen rond 2,50 €."

Frédéric Liefferinckx (Leleux Associated Brokers): "De groep zal deze nieuwe middelen gebruiken voor schuldvermindering, om de herstructureringskosten te dekken en de financiering van haar werkkapitaal. We woonden in die tijd de presentatie bij waarin de groep meer licht wierp op haar uitgebreid herstructureringsplan. Het banenverlies zou in 2010 800 eenheden bedragen, er worden gebouwen verkocht en de voorraden worden afgebouwd. Kortom, een gans arsenaal aan maatregelen om uit de crisis te geraken. We stelden vervolgens een eenvoudige vraag: wat is de theoretische waarde van een aandeel dat structurele en conjuncturele problemen kent ? Het antwoord is simpel: de waarde van de netto-activa verminderd met een korting voor het vertrouwensverlies. Naar onze mening heeft deze korting vandaag de dag geen reden van bestaan meer. Want het lijkt erop dat Deceuninck in zijn opzet lijkt te slagen!" Het is correct dat 2009 in het rood eindigde, maar dit was vooral te wijten aan niet-recurrente herstructureringskosten. De omzet is weliswaar met 20% gezakt in 2009, maar de daling van de omzet is aanzienlijk kleiner aan het eind van 2009 en deze trend zet zich verder in de eerste twee maanden van 2010. Liefferinckx: "Als de niet-recurrente elementen in de winst- en verliesrekening buiten beschouwing worden gelaten, is de operationele winst zelfs stijgend. Op het vlak van de financiële situatie is de balans versterkt en moet ze in staat zijn een eventuele langdurige recessie aan te kunnen. Het bedrijf zegt nu te kunnen rekenen op een gezonde balansstructuur voor de komende 4 tot 5 jaar, wat waarschijnlijk ook het geval is. Deceuninck moet nu rekenen op het herstel van de verkochte volumes en hogere verkoopprijzen om haar blazoen op te smukken. Door de lagere kostenstructuur slaagt de groep erin rendabel te zijn bij lagere omzetniveaus en het breakevenpunt is in alle divisies verlaagd. De reeds gepubliceerde volumes van het 4e kwartaal zijn boven de verwachtingen van de analisten uitgekomen en in de rest van 2010 moeten we waarschijnlijk een stabiele omzet verwachten (+ 2% verwacht) met enkele regionale verschillen. Vandaag willen we de beter-dan-verwachte resultaten onder de aandacht brengen, net zoals de onderwaardering van het aandeel en het technisch plaatje. Het aandeel bezit nog enkele speculatieve elementen en we weten nu reeds dat er in de komende 5 jaar geen dividend zal uitbetaald worden. Zolang de kredietverschaffers hier mee instemmen natuurlijk. Het einde van de tunnel lijkt stilaan in zicht te komen voor Deceuninck, het dieptepunt van de conjunctuur en de operationele resultaten is waarschijnlijk bereikt, de omzetdaling is gestopt en de economische omgeving is de groep niet langer vijandig gezind. Wij geloven dat Deceuninck op schema zit om geleidelijk aan terug te keren naar vergelijkbare waarderingen als de sektorgenoten : we denken hierbij aan koersen rond 2,50 €."