Fréderic Buzaré (Dexia): "Momenteel wordt een afweging gemaakt tussen cyclische en defensieve aandelen. Onze terughoudendheid ten aanzien van de groeimarkten bleek ook terecht, aangezien die markten onder druk hebben gestaan als gevolg van de renteverhogingen, de hogere inflatie en het einde van de zgn. QE2."

TINA (There Is No Alternative) blijft onverminderd geldig, zo blijkt. Frédéric Buzaré: "Het is niet onmogelijk dat wij een herhaling krijgen van 2008, namelijk een cocktail van hogere inflatie, economische groeivertraging en stijgende vastgoedprijzen. Tot nu toe blijven wij evenwel in het midden van een vertraging halfweg de cyclus, die leidt tot een tijdelijk vertraagde groei, maar de trend op lange termijn blijft opwaarts gericht. Daarom blijven aandelen in de toekomst erg aantrekkelijk. De reële risicovrije rendementen zijn negatief, de bedrijven zijn erg winstgevend, de balansen puilen uit van de cashmiddelen en de risicopremies zijn onlangs weer gestegen. Wij zijn van mening dat het rendement op de aandelen in de eerste plaats zal komen van een lagere risicopremie. Europese aandelen, die noteren tegen 10 tot 11 keer de toekomstige winst, houden al rekening met een vorm van vertraging. In zekere zin is het momenteel moeilijk om onweerstaanbare alternatieven te vinden voor beleggingen in aandelen."

De risico's blijven echter bestaan, aldus Buzaré: "Natuurlijk zijn er ook nog altijd risico's. Het eerste risico is het einde van de zogenaamde QE2, de tweede ronde kwantitatieve versoepeling door de Federal Reserve, tegen einde juni. Ook al is ze duidelijk afgebakend, toch kan ze het einde betekenen van de risicobereidheid en zorgen voor een aantal negatieve feedbacktrends. Ten slotte kan de inflatie weer de kop opsteken, hoewel wij niet geloven in een langdurige hoge inflatie. Ten derde, als het scenario van 2008 zich herhaalt, kunnen de hogere vastgoedprijzen de vraag aantasten, wat zal leiden tot een fikse vertraging van de economische groei."

Fréderic Buzaré (Dexia): "Momenteel wordt een afweging gemaakt tussen cyclische en defensieve aandelen. Onze terughoudendheid ten aanzien van de groeimarkten bleek ook terecht, aangezien die markten onder druk hebben gestaan als gevolg van de renteverhogingen, de hogere inflatie en het einde van de zgn. QE2." TINA (There Is No Alternative) blijft onverminderd geldig, zo blijkt. Frédéric Buzaré: "Het is niet onmogelijk dat wij een herhaling krijgen van 2008, namelijk een cocktail van hogere inflatie, economische groeivertraging en stijgende vastgoedprijzen. Tot nu toe blijven wij evenwel in het midden van een vertraging halfweg de cyclus, die leidt tot een tijdelijk vertraagde groei, maar de trend op lange termijn blijft opwaarts gericht. Daarom blijven aandelen in de toekomst erg aantrekkelijk. De reële risicovrije rendementen zijn negatief, de bedrijven zijn erg winstgevend, de balansen puilen uit van de cashmiddelen en de risicopremies zijn onlangs weer gestegen. Wij zijn van mening dat het rendement op de aandelen in de eerste plaats zal komen van een lagere risicopremie. Europese aandelen, die noteren tegen 10 tot 11 keer de toekomstige winst, houden al rekening met een vorm van vertraging. In zekere zin is het momenteel moeilijk om onweerstaanbare alternatieven te vinden voor beleggingen in aandelen." De risico's blijven echter bestaan, aldus Buzaré: "Natuurlijk zijn er ook nog altijd risico's. Het eerste risico is het einde van de zogenaamde QE2, de tweede ronde kwantitatieve versoepeling door de Federal Reserve, tegen einde juni. Ook al is ze duidelijk afgebakend, toch kan ze het einde betekenen van de risicobereidheid en zorgen voor een aantal negatieve feedbacktrends. Ten slotte kan de inflatie weer de kop opsteken, hoewel wij niet geloven in een langdurige hoge inflatie. Ten derde, als het scenario van 2008 zich herhaalt, kunnen de hogere vastgoedprijzen de vraag aantasten, wat zal leiden tot een fikse vertraging van de economische groei."