Fréderic Buzaré (Dexia AM): We hebben gemerkt dat de toegang tot goedkope kredieten en gemakkelijke funding in de privémarkten steeds moeilijker wordt voor landen die gebukt gaan onder een tekort op de lopende rekening. De financiering van de onevenwichten in de eurozone is van cruciaal belang, aangezien net die steeds grotere onevenwichten aan de basis liggen van de crisis."

Europa moet omgaan met een paradoxale situatie. Het oude continent heeft een hele resem instellingen die actief zijn in de financiële en economische sfeer, maar tegelijk beschikt het niet over de instrumenten om op een efficiënte manier de vertroebelde relatie tussen debiteuren en hun schuldeisers te beheren.

Een vloeiende en vlotte relatie tussen die beide partijen vereist uiteindelijk dat een duidelijke lijn wordt getrokken tussen enerzijds fiscale integratie en anderzijds een verlies van soevereiniteit.

Buzaré: "Er is nood aan een soort federale structuur om een stabiel financieel beleid te implementeren en daar ook toezicht op te houden. Dat kan enkel door het toezicht op en de bescherming van de deposito's, en de overheid die voor oplossingen moet zorgen, weg te halen bij de soevereine staten en door de soevereiniteit uit het nationale bankbeleid te halen. Voorts is er ook nood aan een permanent mechanisme om de crisis op te lossen, iets wat er nu toch lijkt aan te komen. Het is ook interessant om vast te stellen dat de ESM - die in 2013 een realiteit zou moeten worden - de herstructurering van de schulden als de eerste en belangrijkste optie beschouwt, en niet als een laatste redmiddel."

Uiteindelijk zou er toch iets uit de bus moeten komen, maar het bereiken van een compromis op dat front lijkt nog veraf, vooral omdat wijzigingen aan de Europese verdragen zullen moeten worden goedgekeurd door alle lidstaten en omdat dit in sommige gevallen via een referendum zal moeten gebeuren.

In de huidige omstandigheden is de steun van de bevolking die vereist is voor radicale veranderingen, nogal aan de magere kant. Toch is die steun van de publieke opinie van cruciaal belang, onder meer in Duitsland, waar het Grondwettelijke Hof al heeft bepaald dat geen enkele autoriteit voorbij kan gaan aan de fiscale soevereiniteit van de Bundestag.

Buzaré: "Deze onverwachte gebeurtenis herinnert ons eraan - voor zover dat nog nodig was - dat de economie een zaak van de politiek is geworden en dat het veel meer de politiek is dan de winstcijfers die in de nabije toekomst de financiële markten zal aansturen. De uiteindelijk afgeblazen plannen om in Griekenland een referendum te organiseren, openden een andere doos van Pandora en kunnen het pad effenen voor andere referenda in de eurozone. De politici hebben de schuldencrisis aangepakt zonder echte steun van de burgers, en er bestaat nu een duidelijk risico dat de politici die aanpak als een boemerang terug in het gezicht zullen krijgen, net op een ogenblik dat leiderschap en politieke stabiliteit meer dan nodig zijn."

Fréderic Buzaré (Dexia AM): We hebben gemerkt dat de toegang tot goedkope kredieten en gemakkelijke funding in de privémarkten steeds moeilijker wordt voor landen die gebukt gaan onder een tekort op de lopende rekening. De financiering van de onevenwichten in de eurozone is van cruciaal belang, aangezien net die steeds grotere onevenwichten aan de basis liggen van de crisis." Europa moet omgaan met een paradoxale situatie. Het oude continent heeft een hele resem instellingen die actief zijn in de financiële en economische sfeer, maar tegelijk beschikt het niet over de instrumenten om op een efficiënte manier de vertroebelde relatie tussen debiteuren en hun schuldeisers te beheren. Een vloeiende en vlotte relatie tussen die beide partijen vereist uiteindelijk dat een duidelijke lijn wordt getrokken tussen enerzijds fiscale integratie en anderzijds een verlies van soevereiniteit. Buzaré: "Er is nood aan een soort federale structuur om een stabiel financieel beleid te implementeren en daar ook toezicht op te houden. Dat kan enkel door het toezicht op en de bescherming van de deposito's, en de overheid die voor oplossingen moet zorgen, weg te halen bij de soevereine staten en door de soevereiniteit uit het nationale bankbeleid te halen. Voorts is er ook nood aan een permanent mechanisme om de crisis op te lossen, iets wat er nu toch lijkt aan te komen. Het is ook interessant om vast te stellen dat de ESM - die in 2013 een realiteit zou moeten worden - de herstructurering van de schulden als de eerste en belangrijkste optie beschouwt, en niet als een laatste redmiddel." Uiteindelijk zou er toch iets uit de bus moeten komen, maar het bereiken van een compromis op dat front lijkt nog veraf, vooral omdat wijzigingen aan de Europese verdragen zullen moeten worden goedgekeurd door alle lidstaten en omdat dit in sommige gevallen via een referendum zal moeten gebeuren. In de huidige omstandigheden is de steun van de bevolking die vereist is voor radicale veranderingen, nogal aan de magere kant. Toch is die steun van de publieke opinie van cruciaal belang, onder meer in Duitsland, waar het Grondwettelijke Hof al heeft bepaald dat geen enkele autoriteit voorbij kan gaan aan de fiscale soevereiniteit van de Bundestag. Buzaré: "Deze onverwachte gebeurtenis herinnert ons eraan - voor zover dat nog nodig was - dat de economie een zaak van de politiek is geworden en dat het veel meer de politiek is dan de winstcijfers die in de nabije toekomst de financiële markten zal aansturen. De uiteindelijk afgeblazen plannen om in Griekenland een referendum te organiseren, openden een andere doos van Pandora en kunnen het pad effenen voor andere referenda in de eurozone. De politici hebben de schuldencrisis aangepakt zonder echte steun van de burgers, en er bestaat nu een duidelijk risico dat de politici die aanpak als een boemerang terug in het gezicht zullen krijgen, net op een ogenblik dat leiderschap en politieke stabiliteit meer dan nodig zijn."