Fréderic Buzaré (Dexia): "Ook voor de komende kwartalen verwachten we grote verschillen in de groei tussen de landen. Sommige landen beginnen immers de eerste negatieve gevolgen te ondervinden van de maatregelen die zijn genomen om de overheidsfinanciën te saneren. Toch zal de groei normaal gezien aanhouden. Dat blijkt alvast uit de nog altijd positieve resultaten van de conjunctuurenquêtes. De effectieve daling van de wisselkoers van de euro geeft de Europese export een steuntje in de rug."

Bovendien is er ook sprake van een heropleving van de bedrijfsinvesteringen. Buzaré: "Omdat de situatie op de arbeidsmarkt slechts langzaam verbetert, zullen de consumptiebestedingen dit jaar nog op een laag pitje branden. Al bij al verwachten we voor 2010 een bbp-groei van 1,5 %, waarna het groeiritme in 2011 nog lichtjes zou versnellen. In Duitsland zou de groei meer dan 3 % bedragen, Spanje zal zich moeten tevreden stellen met een cijfer dicht bij de 0 %, en in Griekenland zal de economische activiteit wellicht met 3 % dalen. De algemene verwachting luidt dat de Europese Centrale Bank de basisrente ongewijzigd op 1 % zal houden."

Fréderic Buzaré (Dexia): "Ook voor de komende kwartalen verwachten we grote verschillen in de groei tussen de landen. Sommige landen beginnen immers de eerste negatieve gevolgen te ondervinden van de maatregelen die zijn genomen om de overheidsfinanciën te saneren. Toch zal de groei normaal gezien aanhouden. Dat blijkt alvast uit de nog altijd positieve resultaten van de conjunctuurenquêtes. De effectieve daling van de wisselkoers van de euro geeft de Europese export een steuntje in de rug." Bovendien is er ook sprake van een heropleving van de bedrijfsinvesteringen. Buzaré: "Omdat de situatie op de arbeidsmarkt slechts langzaam verbetert, zullen de consumptiebestedingen dit jaar nog op een laag pitje branden. Al bij al verwachten we voor 2010 een bbp-groei van 1,5 %, waarna het groeiritme in 2011 nog lichtjes zou versnellen. In Duitsland zou de groei meer dan 3 % bedragen, Spanje zal zich moeten tevreden stellen met een cijfer dicht bij de 0 %, en in Griekenland zal de economische activiteit wellicht met 3 % dalen. De algemene verwachting luidt dat de Europese Centrale Bank de basisrente ongewijzigd op 1 % zal houden."