Frédéric Buzaré (Dexia Asset Management): "Het verhaal van het laatste decennium is er een dat vertelt dat de macro-economische stimuli steeds minder return opleveren en dat er heel wat volksprotest ontstaat tegen kapitalisme dat wordt gewaarborgd met overheidsgeld."

Terwijl de algemene consensus nu uitgaat van een vrij somber economisch scenario voor 2012, zouden we wel eens in een schemerzone terecht kunnen komen, waarbij er uiteindelijk geen sprake is van een recessie, maar evenmin van een economische opleving.

Buzaré: "De wereldeconomie begeeft zich op glad ijs, aangezien nieuwe orders en exportbestellingen duidelijk aan het teruglopen zijn. Tegelijk blijkt de Amerikaanse economie goed stand te houden. De werkgelegenheid in de privésector neemt weliswaar niet snel genoeg toe om de dalende tewerkstelling bij de lokale overheden te kunnen compenseren, waardoor de werkloosheidscijfers hoog blijven, maar dat betekent niet dat de Amerikaanse economie volledig in elkaar stuikt: het aantal wekelijkse aanvragen voor werklozensteun blijft immers een flink stuk onder de belangrijke grens van 400.000."

Frédéric Buzaré (Dexia Asset Management): "Het verhaal van het laatste decennium is er een dat vertelt dat de macro-economische stimuli steeds minder return opleveren en dat er heel wat volksprotest ontstaat tegen kapitalisme dat wordt gewaarborgd met overheidsgeld." Terwijl de algemene consensus nu uitgaat van een vrij somber economisch scenario voor 2012, zouden we wel eens in een schemerzone terecht kunnen komen, waarbij er uiteindelijk geen sprake is van een recessie, maar evenmin van een economische opleving. Buzaré: "De wereldeconomie begeeft zich op glad ijs, aangezien nieuwe orders en exportbestellingen duidelijk aan het teruglopen zijn. Tegelijk blijkt de Amerikaanse economie goed stand te houden. De werkgelegenheid in de privésector neemt weliswaar niet snel genoeg toe om de dalende tewerkstelling bij de lokale overheden te kunnen compenseren, waardoor de werkloosheidscijfers hoog blijven, maar dat betekent niet dat de Amerikaanse economie volledig in elkaar stuikt: het aantal wekelijkse aanvragen voor werklozensteun blijft immers een flink stuk onder de belangrijke grens van 400.000."