Voor de tweede keer in evenveel weken verrasten de Chinese autoriteiten onlangs de markten met een beleidswijziging. Frédéric Buzaré (Dexia Asset Management): "Deze keer lijkt de zet subtieler dan de eerdere rechtstreekse actie op de bankenreserveratio's. Een hoge ambtenaar maakte bekend dat sommige van de grote banken de instructie hadden gekregen geen nieuwe leningen meer toe te staan. Er is verwarring over het feit of dit louter verwees naar de groei van nieuw krediet dat naar bedrijven vloeit of naar een algemene en strengere stop van krediettoegang."

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Elke hervormingsmaatregel is gebaseerd op een goed voornemen, maar is uiteindelijk vaak minder aantrekkelijk of gewoon ronduit verkeerd. Buzaré: "De nieuwe bankreguleringsvoorstellen in de VS zijn niets minder dan een nieuwe versie van de Glass Steagall act. Zelfs al zijn de onderliggende ideeën goed, toch heeft de procedure op een slecht moment gezorgd voor ideeën die alles op losse schroeven zetten en voor een hoge graad van onzekerheid die wel eens veel zou kunnen kosten. Het gevaar is dat fundamenteel goede ideeën nu moeten worden gefilterd via een slecht functionerend Amerikaans Congres in een verkiezingsjaar."

Een ander probleem is dat ten minste enkele van deze hervormingen niet van toepassing zullen zijn buiten de VS en deze voor moeilijkheden zullen zorgen in de internationale coördinatie. Buzaré: "De reeks voorstellen waarvan sprake pakt een fundamenteel probleem aan: mogen instellingen die impliciet of expliciet gebruik maken van overheidsgaranties de toestemming krijgen om speculatieve instrumenten te maken die economisch weinig winstgevend zijn? De echte vraag heeft echter te maken met het feit of deze ideeën al dan niet uitvoerbaar zijn. Zou het mogelijk zijn om een lijn te trekken tussen de legitieme bankactiviteiten en de activiteiten "die geen betrekking hebben op de dienstverlening aan hun klanten"?

Voor de tweede keer in evenveel weken verrasten de Chinese autoriteiten onlangs de markten met een beleidswijziging. Frédéric Buzaré (Dexia Asset Management): "Deze keer lijkt de zet subtieler dan de eerdere rechtstreekse actie op de bankenreserveratio's. Een hoge ambtenaar maakte bekend dat sommige van de grote banken de instructie hadden gekregen geen nieuwe leningen meer toe te staan. Er is verwarring over het feit of dit louter verwees naar de groei van nieuw krediet dat naar bedrijven vloeit of naar een algemene en strengere stop van krediettoegang." De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Elke hervormingsmaatregel is gebaseerd op een goed voornemen, maar is uiteindelijk vaak minder aantrekkelijk of gewoon ronduit verkeerd. Buzaré: "De nieuwe bankreguleringsvoorstellen in de VS zijn niets minder dan een nieuwe versie van de Glass Steagall act. Zelfs al zijn de onderliggende ideeën goed, toch heeft de procedure op een slecht moment gezorgd voor ideeën die alles op losse schroeven zetten en voor een hoge graad van onzekerheid die wel eens veel zou kunnen kosten. Het gevaar is dat fundamenteel goede ideeën nu moeten worden gefilterd via een slecht functionerend Amerikaans Congres in een verkiezingsjaar." Een ander probleem is dat ten minste enkele van deze hervormingen niet van toepassing zullen zijn buiten de VS en deze voor moeilijkheden zullen zorgen in de internationale coördinatie. Buzaré: "De reeks voorstellen waarvan sprake pakt een fundamenteel probleem aan: mogen instellingen die impliciet of expliciet gebruik maken van overheidsgaranties de toestemming krijgen om speculatieve instrumenten te maken die economisch weinig winstgevend zijn? De echte vraag heeft echter te maken met het feit of deze ideeën al dan niet uitvoerbaar zijn. Zou het mogelijk zijn om een lijn te trekken tussen de legitieme bankactiviteiten en de activiteiten "die geen betrekking hebben op de dienstverlening aan hun klanten"?