Frédéric Buzaré (Dexia AM): "Meer specifiek komt de FED opnieuw onder druk te staan om nieuwe maatregelen te nemen en haar balans te versterken. Dit staat in schril contrast met de situatie in maart, toen de trend er eerder in bestond om de FED ertoe aan te zetten geen schuldpapier (MBS) bij te kopen."

Aangezien de rente al bijna 0 % bedraagt, kan de FED de groei alleen maar aanzwengelen door de geldhoeveelheid in omloop te verhogen, de obligatierente zo laag mogelijk te houden en te proberen mensen over de streep te halen om risicovolle activa te kopen of opnieuw te beginnen lenen. Het probleem is dat de FED al meer dan 1,7 biljoen dollar heeft uitgegeven voor de aankoop van obligaties tijdens het eerste rondje opkopen van schuldpapier - de zogenaamde quantitative easing -, dat ten einde liep in maart."

Gezien de aanhoudende vertraging van de Amerikaanse economie blijft het natuurlijk een open vraag waarom zelfs dat gigantische bedrag niet genoeg is gebleken om een verdere economische terugval tegen te gaan. Leden van de FED hebben duidelijk gemaakt dat ze bereid zijn tot alles wat nodig is om financiële stabiliteit te promoten als sleutel voor de duurzaamheid van het herstel. Een scherpe terugval van de risicoappetijt zou op dit ogenblik behoorlijk schadelijk kunnen zijn voor het nu al broze herstel.

Buzaré: "Hoewel de FED over de instrumenten beschikt om de groei te ondersteunen, vragen we ons af of we niet in een stadium zijn gekomen waarin de voordelen van bijkomende steunmaatregelen kunnen worden tenietgedaan door de kosten die gepaard gaan met de risico's van het aanwenden van deze maatregelen. In het buitenland overheerst de algemene verwachting dat de FED vroeg of laat effectief zal overgaan tot een nieuw rondje zogenaamde quantitative easing. Daarover heerst een brede consensus. Het enige echte debat tussen wie stijgende markten verwacht en wie er eerder vanuit gaat dat de markten zullen dalen, draait rond de vraag of het opnieuw opkopen van schuldpapier echt efficiënt is. Het toenemende deflatierisico zorgt er alvast voor dat het belangrijker wordt om bij een bijkomend rondje aankopen van schuldpapier de afweging tussen kosten en baten te maken."

Frédéric Buzaré (Dexia AM): "Meer specifiek komt de FED opnieuw onder druk te staan om nieuwe maatregelen te nemen en haar balans te versterken. Dit staat in schril contrast met de situatie in maart, toen de trend er eerder in bestond om de FED ertoe aan te zetten geen schuldpapier (MBS) bij te kopen." Aangezien de rente al bijna 0 % bedraagt, kan de FED de groei alleen maar aanzwengelen door de geldhoeveelheid in omloop te verhogen, de obligatierente zo laag mogelijk te houden en te proberen mensen over de streep te halen om risicovolle activa te kopen of opnieuw te beginnen lenen. Het probleem is dat de FED al meer dan 1,7 biljoen dollar heeft uitgegeven voor de aankoop van obligaties tijdens het eerste rondje opkopen van schuldpapier - de zogenaamde quantitative easing -, dat ten einde liep in maart." Gezien de aanhoudende vertraging van de Amerikaanse economie blijft het natuurlijk een open vraag waarom zelfs dat gigantische bedrag niet genoeg is gebleken om een verdere economische terugval tegen te gaan. Leden van de FED hebben duidelijk gemaakt dat ze bereid zijn tot alles wat nodig is om financiële stabiliteit te promoten als sleutel voor de duurzaamheid van het herstel. Een scherpe terugval van de risicoappetijt zou op dit ogenblik behoorlijk schadelijk kunnen zijn voor het nu al broze herstel. Buzaré: "Hoewel de FED over de instrumenten beschikt om de groei te ondersteunen, vragen we ons af of we niet in een stadium zijn gekomen waarin de voordelen van bijkomende steunmaatregelen kunnen worden tenietgedaan door de kosten die gepaard gaan met de risico's van het aanwenden van deze maatregelen. In het buitenland overheerst de algemene verwachting dat de FED vroeg of laat effectief zal overgaan tot een nieuw rondje zogenaamde quantitative easing. Daarover heerst een brede consensus. Het enige echte debat tussen wie stijgende markten verwacht en wie er eerder vanuit gaat dat de markten zullen dalen, draait rond de vraag of het opnieuw opkopen van schuldpapier echt efficiënt is. Het toenemende deflatierisico zorgt er alvast voor dat het belangrijker wordt om bij een bijkomend rondje aankopen van schuldpapier de afweging tussen kosten en baten te maken."