Fréderic Buzaré (Dexia AM): "Het tempo van de opwaartse winstherzieningen is echter fors aan het dalen. Stijgende aandelenkoersen blijven sterk afhankelijk van een goede koers-winstverhouding en dus van een lagere risicopremie. We merken dat de waarderingsmultiples in Europa blijven dalen en dit is een reden tot bezorgdheid. Hoewel dit perfect te begrijpen valt voor verschillende cyclische bedrijven, is dat bijvoorbeeld niet het geval voor Total."

Het feit dat beleggers niet bereid zijn meer te betalen terwijl de winstmarges een recordniveau hebben bereikt, is de perfecte reflectie van de vragen die rijzen bij de duurzaamheid van de situatie.

Buzaré: "De beleggers hebben om diverse redenen vragen bij de winstgevendheid van verschillende sectoren. Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen dat de nieuwe technologieën en een gebrek aan investeringen een einde zullen maken aan de mooie marges van de telecomoperatoren, terwijl een aantal binnenlandse of mature bedrijven (grote exploratie- en productiebedrijven, nutsbedrijven, concessies) hinder zouden kunnen ondervinden van hogere belastingen. Over het algemeen vloeien de problemen voort uit de verslechtering van het globale prijsregime en de andere destabiliserende wereldwijde gevolgen van de maatregelen om met een tsunami aan liquiditeiten de deflatie tegen te gaan."

Fréderic Buzaré (Dexia AM): "Het tempo van de opwaartse winstherzieningen is echter fors aan het dalen. Stijgende aandelenkoersen blijven sterk afhankelijk van een goede koers-winstverhouding en dus van een lagere risicopremie. We merken dat de waarderingsmultiples in Europa blijven dalen en dit is een reden tot bezorgdheid. Hoewel dit perfect te begrijpen valt voor verschillende cyclische bedrijven, is dat bijvoorbeeld niet het geval voor Total." Het feit dat beleggers niet bereid zijn meer te betalen terwijl de winstmarges een recordniveau hebben bereikt, is de perfecte reflectie van de vragen die rijzen bij de duurzaamheid van de situatie. Buzaré: "De beleggers hebben om diverse redenen vragen bij de winstgevendheid van verschillende sectoren. Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen dat de nieuwe technologieën en een gebrek aan investeringen een einde zullen maken aan de mooie marges van de telecomoperatoren, terwijl een aantal binnenlandse of mature bedrijven (grote exploratie- en productiebedrijven, nutsbedrijven, concessies) hinder zouden kunnen ondervinden van hogere belastingen. Over het algemeen vloeien de problemen voort uit de verslechtering van het globale prijsregime en de andere destabiliserende wereldwijde gevolgen van de maatregelen om met een tsunami aan liquiditeiten de deflatie tegen te gaan."