Alles draait in wezen rond een economisch programma en een initiatief om de schulden te herschikken, en wat nog belangrijker is, rond een strategie om de schulden te herschikken op een manier die de verantwoordelijkheid billijk verdeelt over debiteuren en crediteuren.

Als zo'n schuldherschikking er niet komt, zal een geschikte financiering via de uitgifte van overheidsobligaties buiten het bereik blijven van de zwakste landen.

Frédéric Buzaré (Dexia AM): "Het spreekt voor zich dat groei de Achilleshiel blijft in de eurozone. Dat is de echte uitdaging op lange termijn, die niet met één Europese top kan worden opgelost. Hoewel het niet de eerste keer is dat de wereldeconomie te maken krijgt met een situatie waarin vooral moet worden gedacht aan de afbouw van de schulden, is het allicht wel de eerste keer dat de manoeuvreerruimte om dat probleem aan te pakken erg beperkt is, en dat de traditionele manier van denken daarover op de helling staat. Het herstel van het vertrouwen en het vinden van oplossingen voor de huidige onevenwichten zal dan ook nieuwe denkwijzen en gedurfde initiatieven vergen."

Meer dan ooit lijkt voor 2012 alles mogelijk te zijn. In het jaar dat voor ons ligt, mogen we precies dezelfde problemen verwachten als in 2011. De manier waarop de aandelenmarkten dit jaar zullen evolueren, ligt grotendeels in handen van de politici.

Frédéric Buzaré (Dexia AM): "Een oplossing voor de crisis is nog steeds veraf. Het gaat om een proces waarbij het erg belangrijk is om het concept ervan voor ogen te blijven houden, want de implementatie ervan is moeilijk en een werk van lange adem. In een lastig eerste kwartaal, dat zal worden gekenmerkt door de schema's voor de terugbetaling van de staats- en bankobligaties, zou de druk van de markten opnieuw kunnen toenemen. Na "grote matiging, grote recessie" is "grote onzekerheid" nu het nieuwe paradigma van de markten."

Alles draait in wezen rond een economisch programma en een initiatief om de schulden te herschikken, en wat nog belangrijker is, rond een strategie om de schulden te herschikken op een manier die de verantwoordelijkheid billijk verdeelt over debiteuren en crediteuren. Als zo'n schuldherschikking er niet komt, zal een geschikte financiering via de uitgifte van overheidsobligaties buiten het bereik blijven van de zwakste landen. Frédéric Buzaré (Dexia AM): "Het spreekt voor zich dat groei de Achilleshiel blijft in de eurozone. Dat is de echte uitdaging op lange termijn, die niet met één Europese top kan worden opgelost. Hoewel het niet de eerste keer is dat de wereldeconomie te maken krijgt met een situatie waarin vooral moet worden gedacht aan de afbouw van de schulden, is het allicht wel de eerste keer dat de manoeuvreerruimte om dat probleem aan te pakken erg beperkt is, en dat de traditionele manier van denken daarover op de helling staat. Het herstel van het vertrouwen en het vinden van oplossingen voor de huidige onevenwichten zal dan ook nieuwe denkwijzen en gedurfde initiatieven vergen." Meer dan ooit lijkt voor 2012 alles mogelijk te zijn. In het jaar dat voor ons ligt, mogen we precies dezelfde problemen verwachten als in 2011. De manier waarop de aandelenmarkten dit jaar zullen evolueren, ligt grotendeels in handen van de politici. Frédéric Buzaré (Dexia AM): "Een oplossing voor de crisis is nog steeds veraf. Het gaat om een proces waarbij het erg belangrijk is om het concept ervan voor ogen te blijven houden, want de implementatie ervan is moeilijk en een werk van lange adem. In een lastig eerste kwartaal, dat zal worden gekenmerkt door de schema's voor de terugbetaling van de staats- en bankobligaties, zou de druk van de markten opnieuw kunnen toenemen. Na "grote matiging, grote recessie" is "grote onzekerheid" nu het nieuwe paradigma van de markten."