Rekening houdend met de U-bochten die we hebben gezien rond het PSI (Private Sector Initiative, de mate waarin ook de privésector mee moest helpen zorgen voor een oplossing), hechten de markten weinig geloof aan het politieke engagement van eind juli dat beloofde dat Griekenland een uitzondering zou blijven, aangezien ook eerdere engagementen niet werden gerespecteerd.

Het Griekse debacle zorgde in ieder geval voor een aantal knaleffecten die op de markten nog steeds nazinderen.

Fréderic Buzaré (Dexia AM): Vóór de crisis ging de algemene consensus ervan uit dat er geen risico bestond dat staatsobligaties niet zouden worden terugbetaald. Die opinie werd ook geruggensteund door het feit dat de toezichthouders van oordeel waren dat er geen risico's verbonden waren aan de bankenportefeuilles met overheidsobligaties. Die obligaties kregen onverminderd een hoge rating: voor de meeste landen van de eurozone ging het om een AAA- of AA-rating. Beleggers beseffen nu dat ze obligaties met kredietrisico's in hun portefeuille hebben in plaats van traditionele staatsobligaties. Die plotse bewustwording heeft verreikende gevolgen: staatsobligaties zijn niet langer risicovrije beleggingen. Daarmee zijn we terug bij af: wie zal de rekening betalen? Elke vertraging bij het formuleren van een antwoord op die vraag zal de noodzakelijke keuzes alleen maar bemoeilijken en de kosten van de crisis hoger doen oplopen. Zoals we vorige maand al hebben aangestipt, is het meest efficiënte economische beleid er een met alomvattende maatregelen dat anticipeert op de te verwachten gebeurtenissen."

Rekening houdend met de U-bochten die we hebben gezien rond het PSI (Private Sector Initiative, de mate waarin ook de privésector mee moest helpen zorgen voor een oplossing), hechten de markten weinig geloof aan het politieke engagement van eind juli dat beloofde dat Griekenland een uitzondering zou blijven, aangezien ook eerdere engagementen niet werden gerespecteerd. Het Griekse debacle zorgde in ieder geval voor een aantal knaleffecten die op de markten nog steeds nazinderen. Fréderic Buzaré (Dexia AM): Vóór de crisis ging de algemene consensus ervan uit dat er geen risico bestond dat staatsobligaties niet zouden worden terugbetaald. Die opinie werd ook geruggensteund door het feit dat de toezichthouders van oordeel waren dat er geen risico's verbonden waren aan de bankenportefeuilles met overheidsobligaties. Die obligaties kregen onverminderd een hoge rating: voor de meeste landen van de eurozone ging het om een AAA- of AA-rating. Beleggers beseffen nu dat ze obligaties met kredietrisico's in hun portefeuille hebben in plaats van traditionele staatsobligaties. Die plotse bewustwording heeft verreikende gevolgen: staatsobligaties zijn niet langer risicovrije beleggingen. Daarmee zijn we terug bij af: wie zal de rekening betalen? Elke vertraging bij het formuleren van een antwoord op die vraag zal de noodzakelijke keuzes alleen maar bemoeilijken en de kosten van de crisis hoger doen oplopen. Zoals we vorige maand al hebben aangestipt, is het meest efficiënte economische beleid er een met alomvattende maatregelen dat anticipeert op de te verwachten gebeurtenissen."