Fréderic Buzaré (Dexia AM): "De beleggers beschouwen deze verandering als een pauze in het economische herstelproces en zien de stijgende grondstoffenprijzen kennelijk niet als een bedreiging voor dat herstel. Ze werden in die overtuiging gesterkt door het feit dat uit de winstcijfers die de bedrijven over het eerste kwartaal publiceerden, niet echt bleek dat de stijgende inputkosten een wezenlijke impact zouden hebben."

Dat neemt echter niet weg dat de beleggers in de nabije toekomst kunnen worden geconfronteerd met meer teleurstellende cijfers, omdat het nu eenmaal niet anders kan dan dat de hoge olieprijzen een weerslag zullen hebben op de consumptiebestedingen.

Buzaré: "Dat was nog niet te zien aan de cijfers in het eerste trimester, maar het zal zeker wel blijken uit die van het tweede en het derde kwartaal, omdat het nu eenmaal altijd een tijdje duurt eer de gevolgen van hogere prijzen aan de pomp echt voelbaar worden. In deze context zijn de beleidsmakers vooral gefocust op de inflatie. In de ontwikkelde landen is de algemene inflatie opgelopen tot een niveau dat hoger ligt dan voor de crisis, terwijl de kerninflatie al bij al goed in de hand wordt gehouden. "

Fréderic Buzaré (Dexia AM): "De beleggers beschouwen deze verandering als een pauze in het economische herstelproces en zien de stijgende grondstoffenprijzen kennelijk niet als een bedreiging voor dat herstel. Ze werden in die overtuiging gesterkt door het feit dat uit de winstcijfers die de bedrijven over het eerste kwartaal publiceerden, niet echt bleek dat de stijgende inputkosten een wezenlijke impact zouden hebben." Dat neemt echter niet weg dat de beleggers in de nabije toekomst kunnen worden geconfronteerd met meer teleurstellende cijfers, omdat het nu eenmaal niet anders kan dan dat de hoge olieprijzen een weerslag zullen hebben op de consumptiebestedingen. Buzaré: "Dat was nog niet te zien aan de cijfers in het eerste trimester, maar het zal zeker wel blijken uit die van het tweede en het derde kwartaal, omdat het nu eenmaal altijd een tijdje duurt eer de gevolgen van hogere prijzen aan de pomp echt voelbaar worden. In deze context zijn de beleidsmakers vooral gefocust op de inflatie. In de ontwikkelde landen is de algemene inflatie opgelopen tot een niveau dat hoger ligt dan voor de crisis, terwijl de kerninflatie al bij al goed in de hand wordt gehouden. "