Zo waarschuwt Christine Lagarde dat de wereldwijde economie af te rekenen krijgt met het vooruitzicht van een "economische terugval, toenemend protectionisme, isolement en een jaren dertig-scenario."

Het is alvast niet overdreven om te zeggen dat in de huidige omstandigheden de euro voor Europa hetzelfde soort problemen schept als de goudstandaard in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Frédéric Buzaré (Dexia AM): "De Europese leiders proberen nog altijd een alomvattende en beslissende oplossing te vinden. Begin december hielden ze een nieuwe cruciale top, die weliswaar een belangrijke stap in de goede richting betekende, maar duidelijk te ambitieus was. Momenteel kan immers geen enkele lidstaat van de eurozone, met uitzondering van Estland, Luxemburg en Finland, de ambitie van de top waarmaken, namelijk een structureel begrotingstekort van hoogstens 0,5% van het bbp. Vandaar dat duidelijke regels rond een automatische correctie van te hoge begrotingstekorten bijzonder relevant zijn."

Het omzetten van de jongste Europese akkoorden in wetten zal een weg vol juridische obstakels en wettelijke hindernissen zijn. Het risico bestaat dat in het kader van het verdrag van Lissabon nieuwe competenties worden voorgeschreven.

Buzaré: "Belangrijker is echter dat de macht om de afgesproken maatregelen ook uit te voeren geloofwaardig moet worden gemaakt. Een intergouvernementeel verdrag is immers niet wettelijk bindend. Met andere woorden: als een land beslist om dat verdrag niet langer te respecteren, bestaat er geen mechanisme om te kunnen afdwingen dat het land dat wel doet. Bovendien kan het Europees Gerechtshof wel bepalen dat een land het bij het rechte of verkeerde eind heeft, maar het beschikt niet over de macht om op basis van die uitspraak verdere maatregelen te nemen."

Zo waarschuwt Christine Lagarde dat de wereldwijde economie af te rekenen krijgt met het vooruitzicht van een "economische terugval, toenemend protectionisme, isolement en een jaren dertig-scenario." Het is alvast niet overdreven om te zeggen dat in de huidige omstandigheden de euro voor Europa hetzelfde soort problemen schept als de goudstandaard in de jaren dertig van de vorige eeuw. Frédéric Buzaré (Dexia AM): "De Europese leiders proberen nog altijd een alomvattende en beslissende oplossing te vinden. Begin december hielden ze een nieuwe cruciale top, die weliswaar een belangrijke stap in de goede richting betekende, maar duidelijk te ambitieus was. Momenteel kan immers geen enkele lidstaat van de eurozone, met uitzondering van Estland, Luxemburg en Finland, de ambitie van de top waarmaken, namelijk een structureel begrotingstekort van hoogstens 0,5% van het bbp. Vandaar dat duidelijke regels rond een automatische correctie van te hoge begrotingstekorten bijzonder relevant zijn." Het omzetten van de jongste Europese akkoorden in wetten zal een weg vol juridische obstakels en wettelijke hindernissen zijn. Het risico bestaat dat in het kader van het verdrag van Lissabon nieuwe competenties worden voorgeschreven. Buzaré: "Belangrijker is echter dat de macht om de afgesproken maatregelen ook uit te voeren geloofwaardig moet worden gemaakt. Een intergouvernementeel verdrag is immers niet wettelijk bindend. Met andere woorden: als een land beslist om dat verdrag niet langer te respecteren, bestaat er geen mechanisme om te kunnen afdwingen dat het land dat wel doet. Bovendien kan het Europees Gerechtshof wel bepalen dat een land het bij het rechte of verkeerde eind heeft, maar het beschikt niet over de macht om op basis van die uitspraak verdere maatregelen te nemen."