Fréderic Buzaré (Dexia AM): " Zelfgenoegzaamheid is uit den boze voor 2012, maar hopen mag. De aandelenmarkten zijn nog altijd op zoek naar een nieuw waarderingsregime in een onzekere en ongunstige macro-economische omgeving. De risicopremie is al 18 maanden aan het stijgen en heeft historisch hoge niveaus bereikt, een bewijs van de extreme risicoaversie onder de beleggers. Hun tanende interesse voor aandelen is eind 2011 duidelijker dan ooit."

In 2012 zal het haussepotentieel van de aandelenmarkten afhangen van de evolutie van de risicopremie.

Buzaré; "Ondanks de behoorlijke winsten van de jongste drie jaar zijn de waarderingsveelvouden kleiner geworden. De diverse maatregelen en hervormingen om de financiële stabiliteit te herstellen, zullen de risicopremie waarschijnlijk doen dalen en de duidelijk ondergewaardeerde aandelenmarkten doen stijgen. Enige voorzichtigheid is geboden in deze laatste weken van 2011. De voorbije maanden zijn heel leerrijk geweest. We hebben de omvang van de crisis en snelheid waarmee ze zich heeft verspreid met z'n allen onderschat. Maar vaak moet een crisis jammer genoeg eerst verergeren, voor er knopen worden doorgehakt. Net zoals in 2011 zou dat scenario (verergering van de crisis gevolgd door een remedie) zich kunnen herhalen en uitmonden in een nieuw economisch klimaat dat eindelijk gunstig is voor de aandelenmarkten. 2012 wordt hoe dan ook een tweeledig jaar, zowel qua stijl als qua de richting."

Fréderic Buzaré (Dexia AM): " Zelfgenoegzaamheid is uit den boze voor 2012, maar hopen mag. De aandelenmarkten zijn nog altijd op zoek naar een nieuw waarderingsregime in een onzekere en ongunstige macro-economische omgeving. De risicopremie is al 18 maanden aan het stijgen en heeft historisch hoge niveaus bereikt, een bewijs van de extreme risicoaversie onder de beleggers. Hun tanende interesse voor aandelen is eind 2011 duidelijker dan ooit." In 2012 zal het haussepotentieel van de aandelenmarkten afhangen van de evolutie van de risicopremie. Buzaré; "Ondanks de behoorlijke winsten van de jongste drie jaar zijn de waarderingsveelvouden kleiner geworden. De diverse maatregelen en hervormingen om de financiële stabiliteit te herstellen, zullen de risicopremie waarschijnlijk doen dalen en de duidelijk ondergewaardeerde aandelenmarkten doen stijgen. Enige voorzichtigheid is geboden in deze laatste weken van 2011. De voorbije maanden zijn heel leerrijk geweest. We hebben de omvang van de crisis en snelheid waarmee ze zich heeft verspreid met z'n allen onderschat. Maar vaak moet een crisis jammer genoeg eerst verergeren, voor er knopen worden doorgehakt. Net zoals in 2011 zou dat scenario (verergering van de crisis gevolgd door een remedie) zich kunnen herhalen en uitmonden in een nieuw economisch klimaat dat eindelijk gunstig is voor de aandelenmarkten. 2012 wordt hoe dan ook een tweeledig jaar, zowel qua stijl als qua de richting."