Frédéric Buzaré, Global Head of Fundamental Equity Management Dexia: "We denken dat uiteindelijk zal blijken dat 2010 een overgangsjaar was en dat de marktomgeving in 2011 evenwichtiger zal zijn. De sectorcorrelaties, die nu historisch hoog liggen, gaan waarschijnlijk afnemen en de aandelenselectie gaat opnieuw op de voorgrond treden. We denken ook dat beleggers de voorkeur zullen blijven geven aan groeiaandelen, ten nadele van waardeaandelen, maar wel op een meer selectieve manier."

Daarnaast is Buzaré ervan overtuigd dat de bescheiden economische groei en het soepele monetaire beleid zullen leiden tot een nieuwe zogenaamde 'sweet spot' voor aandelen: "We denken immers niet dat we zoals Japan in deflatiescenario zullen afglijden. De VS zijn er namelijk, in tegenstelling tot Japan, in geslaagd de inflatieverwachtingen te stabiliseren of zelfs te verhogen en negatieve reële rentevoeten te creëren. Er is een sterk verband tussen de inflatieverwachtingen en de waarderingsratio's. Een inflatie tussen de 2 % en de 4 % is altijd al gunstig geweest voor de aandelenmarkten. Bedrijven leggen nog altijd veel discipline aan de dag, beschikken over veel cash en bleven tamelijk winstgevend tijdens de baisse van de markten. De mix van negatieve reële rentevoeten en een matige groei zouden een goede basis moeten vormen voor positieve aandelenmarkten in 2011."

Frédéric Buzaré, Global Head of Fundamental Equity Management Dexia: "We denken dat uiteindelijk zal blijken dat 2010 een overgangsjaar was en dat de marktomgeving in 2011 evenwichtiger zal zijn. De sectorcorrelaties, die nu historisch hoog liggen, gaan waarschijnlijk afnemen en de aandelenselectie gaat opnieuw op de voorgrond treden. We denken ook dat beleggers de voorkeur zullen blijven geven aan groeiaandelen, ten nadele van waardeaandelen, maar wel op een meer selectieve manier." Daarnaast is Buzaré ervan overtuigd dat de bescheiden economische groei en het soepele monetaire beleid zullen leiden tot een nieuwe zogenaamde 'sweet spot' voor aandelen: "We denken immers niet dat we zoals Japan in deflatiescenario zullen afglijden. De VS zijn er namelijk, in tegenstelling tot Japan, in geslaagd de inflatieverwachtingen te stabiliseren of zelfs te verhogen en negatieve reële rentevoeten te creëren. Er is een sterk verband tussen de inflatieverwachtingen en de waarderingsratio's. Een inflatie tussen de 2 % en de 4 % is altijd al gunstig geweest voor de aandelenmarkten. Bedrijven leggen nog altijd veel discipline aan de dag, beschikken over veel cash en bleven tamelijk winstgevend tijdens de baisse van de markten. De mix van negatieve reële rentevoeten en een matige groei zouden een goede basis moeten vormen voor positieve aandelenmarkten in 2011."